ayen enerji - ayen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 208.608.553,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 36.403.181,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 59.799.016,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.017.498,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 56.781.518,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.161.425,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 20.522,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.140.903,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.407.891,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 6.512.898,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 32.165.398,00
 • ARA TOPLAM 208.608.553,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.259.442.261,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 89.732.453,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 89.732.453,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.768.605.041,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.363.008,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.901.073,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 134.554.330,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 134.554.330,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 53.073.281,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.468.050.814,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 758.822.897,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 265.453.110,00
 • - Banka Kredileri 255.406.826,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 313.814.105,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 113.653.006,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 113.653.006,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.048.269,00
 • Diğer Borçlar 36.723.797,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 31.682.895,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.040.902,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 15.323.602,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.568.071,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.050.559,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.050.559,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 170.314,00
 • ARA TOPLAM 758.822.897,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.824.325.846,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.757.609.373,00
 • Banka Kredileri 1.736.679.364,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 20.930.009,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.410,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.592.277,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.094.300,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.094.300,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 52.584.486,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.583.148.743,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 884.902.071,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 800.948.553,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 26.500.008,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 26.500.008,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -2.314.289,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 560.193.867,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 560.193.867,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.893.619,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -50.706.026,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -84.665.129,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 83.953.518,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.468.050.814,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.