FİNANS

ayen enerji - ayen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 261.830.315,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 102.964.178,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 59.784.176,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.957.954,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.826.222,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 25.739.833,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 23.302,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 25.716.531,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.097.108,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 140.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.019.949,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.074.593,00
 • ARA TOPLAM 261.830.315,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.442.666.405,00
 • Finansal Yatırımlar 412.408,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 117.226.642,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 117.226.642,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 16.500.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.076.205.419,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 18.407.763,00
 • - Şerefiye 17.461.935,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 945.828,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 687.888,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 687.888,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 49.505.495,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.704.496.720,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 648.480.515,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 230.947.462,00
 • - Banka Kredileri 220.229.807,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 329.119.341,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 36.914.153,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 36.914.153,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.195.937,00
 • Diğer Borçlar 33.902.259,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 27.933.881,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.968.378,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.547.401,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.643.849,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 966.215,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 966.215,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 225.834,00
 • ARA TOPLAM 648.480.515,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.005.242.131,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.939.603.481,00
 • Banka Kredileri 1.919.884.029,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.719.452,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 445.410,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.196.621,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.115.354,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.115.354,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 55.881.265,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.653.722.646,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.050.774.074,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 953.061.766,00
 • Ödenmiş Sermaye 277.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 232.214,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 27.186.553,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.186.553,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.627.744,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 681.060.201,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 681.060.201,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.893.619,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -142.229.998,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 37.419.177,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 97.712.308,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.704.496.720,00

Kredi Hesaplama