ayes celik hasir ve cit - ayes - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 89.265.502,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.538.303,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 23.897.979,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.540,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 23.894.439,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 348.872,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 348.872,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 24.251.059,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.843.683,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 1.385.606,00
 • ARA TOPLAM 89.265.502,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 28.411.628,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 88.739,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 88.739,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.421.865,00
 • Maddi Duran Varlıklar 18.244.851,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11.013,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 777.310,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.350.637,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 117.677.130,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 41.047.889,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 12.318.204,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.088.056,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.431.319,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 9.431.319,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.661.375,00
 • Diğer Borçlar 2.010.182,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 528.045,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.482.137,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.591.780,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 484.425,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.462.548,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 277.659,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.184.889,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 41.047.889,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.474.250,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 30.821.888,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 822.797,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 822.797,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 829.565,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 73.522.139,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 44.154.991,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.154.991,00
 • Ödenmiş Sermaye 15.028.200,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 545.688,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -419.685,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -419.685,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.347.365,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 20.455.207,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 4.198.216,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 117.677.130,00

AYES CELIK HASIR VE CIT Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.