aygaz - aygaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.708.058.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 817.694.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 593.094.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 143.291.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 449.803.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.222.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.222.000,00
 • Türev Araçlar 29.273.000,00
 • Stoklar 169.329.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 76.726.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 547.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.173.000,00
 • ARA TOPLAM 1.708.058.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.288.649.000,00
 • Finansal Yatırımlar 346.297.000,00
 • Ticari Alacaklar 8.782.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 8.782.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 974.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 974.000,00
 • Türev Araçlar 25.479.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 2.036.893.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 687.071.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.160.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.160.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 41.155.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 660.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.996.707.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.649.910.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 102.325.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 567.371.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 559.291.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 153.626.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 405.665.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.266.000,00
 • Diğer Borçlar 1.651.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.211.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 440.000,00
 • Türev Araçlar 1.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.290.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.246.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 275.421.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 35.595.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 239.826.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 125.048.000,00
 • ARA TOPLAM 1.649.910.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 983.710.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 774.785.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 108.715.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 11.572.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 49.837.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 49.837.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 38.801.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.633.620.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.363.087.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.363.087.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 181.413.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 181.187.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.789.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -221.469.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -4.512.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -216.957.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 331.310.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.509.088.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 198.683.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.996.707.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.