aygaz - aygaz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.392.808.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.084.229.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 601.096.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 103.925.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 497.171.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 59.093.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 59.093.000,00
 • Türev Araçlar 44.604.000,00
 • Stoklar 512.750.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.930.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 130.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 24.976.000,00
 • ARA TOPLAM 2.392.808.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.019.509.000,00
 • Finansal Yatırımlar 291.724.000,00
 • Ticari Alacaklar 5.199.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.199.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 157.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 157.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 1.801.405.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 694.241.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.552.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.552.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.426.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 597.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.412.317.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.137.709.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 221.278.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 436.348.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 916.835.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 150.804.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 766.031.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.896.000,00
 • Diğer Borçlar 1.685.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.273.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 412.000,00
 • Türev Araçlar 38.037.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.125.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 24.349.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 358.474.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 31.028.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 327.446.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 120.682.000,00
 • ARA TOPLAM 2.137.709.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.215.271.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.014.421.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 114.034.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 60.814.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 60.814.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 26.002.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.352.980.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.059.337.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.059.337.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 300.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 71.504.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -7.442.000,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 125.454.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 126.550.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 336.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -291.004.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -12.528.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -9.732.000,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar -268.744.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 352.192.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.611.683.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -103.050.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.412.317.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.