FİNANS

aztek teknoloji - aztek - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 768.201.805,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 22.012.727,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 438.265.885,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.097,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 438.264.788,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 277.163,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 277.163,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 290.280.846,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.346.036,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.019.148,00
 • ARA TOPLAM 768.201.805,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 42.604.162,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 419.574,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 419.574,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 12.715.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 21.933.771,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 70.376,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 70.376,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.112.656,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.112.656,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 611.711,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 810.805.967,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 496.135.865,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 248.377.813,00
 • - Banka Kredileri 246.498.811,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 17.420.504,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 956.320,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 210.746.415,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 210.746.415,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.570.569,00
 • Diğer Borçlar 410.632,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 123.590,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 287.042,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 206.462,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 10.177.786,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 6.868.542,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.164.634,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.703.908,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 357.142,00
 • ARA TOPLAM 496.135.865,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.252.649,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.814.343,00
 • Banka Kredileri 8.075.175,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.739.168,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.910.238,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.910.238,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.528.068,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 511.388.514,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 299.417.453,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 299.334.138,00
 • Ödenmiş Sermaye 80.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.633.883,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 3.633.883,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.056.348,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.548.017,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -1.548.017,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 5.871.083,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 126.390.633,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 84.986.556,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 83.315,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 810.805.967,00

Kredi Hesaplama