FİNANS

bagfas - bagfs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.099.208.815,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 728.294.194,00
 • Finansal Yatırımlar 3.453.396,00
 • Ticari Alacaklar 323.718.220,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 110.894,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 323.607.326,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 16.967.300,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.967.300,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 944.810.255,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 65.433.862,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 685.914,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 15.845.674,00
 • ARA TOPLAM 2.099.208.815,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.559.052.120,00
 • Finansal Yatırımlar 5.848.333,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 982.783.452,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 447.006,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.689,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 510.343.064,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.658.260.935,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.993.932.993,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 277.344.641,00
 • - Banka Kredileri 275.149.394,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 322.399.494,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 642.717.557,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.962.498,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 640.755.059,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.603.135,00
 • Diğer Borçlar 6.226.879,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.430,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.223.449,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 168.714.953,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 504.166,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 571.965.600,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.022.804,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 570.942.796,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 456.568,00
 • ARA TOPLAM 1.993.932.993,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 791.356.618,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 711.647.717,00
 • Banka Kredileri 657.058.708,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 54.589.009,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 243.096,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 67.865.460,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.600.345,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.600.345,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.785.289.611,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 872.971.324,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 872.971.324,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.941.611,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.779.207,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.779.207,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.779.207,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.432.364,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 3.432.364,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 434.559.253,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 219.030.577,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.658.260.935,00

Kredi Hesaplama