FİNANS

bagfas - bagfs - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.192.595.994,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 638.506.207,00
 • Finansal Yatırımlar 12.873.523,00
 • Ticari Alacaklar 1.930.404,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 124.057,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.806.347,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.528.395,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.528.395,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.449.728.291,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 70.462.316,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 311.949,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.254.909,00
 • ARA TOPLAM 2.192.595.994,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.404.613.183,00
 • Finansal Yatırımlar 1.510.647,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.012.857.995,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 383.542,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 50.689,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.331.184.207,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.597.209.177,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.445.247.303,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 800.742.644,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 351.700.803,00
 • Banka Kredileri 798.597.615,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 184.069.212,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.418.023,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 181.651.189,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 5.556.951,00
 • Diğer Borçlar 24.531.100,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.531.100,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 38.032.760,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 15.948.686,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.092.013,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.190.951,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 21.901.062,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.573.134,00
 • ARA TOPLAM 1.445.247.303,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.400.096.258,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 640.021.077,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 243.096,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 77.886.120,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 681.945.965,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 24.491.297,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 657.454.668,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.845.343.561,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.751.865.616,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.751.865.616,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.941.611,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.117.604,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.117.604,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.117.604,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.852.491,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 12.852.491,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 17.410.543,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 434.559.253,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.095.843.139,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.597.209.177,00

Kredi Hesaplama