FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bagfas - bagfs - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.255.012.298,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.254.539.384,00
 • Finansal Yatırımlar 17.578.825,00
 • Ticari Alacaklar 54.309.193,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 124.015,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 54.185.178,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 69.774.506,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 69.774.506,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 565.751.112,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 222.913.046,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 167.280,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 69.978.952,00
 • ARA TOPLAM 2.255.012.298,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.359.038.874,00
 • Finansal Yatırımlar 255.555,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 60.897,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 60.897,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.031.431.240,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.253,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 283.253,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.269.869.843,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.614.051.172,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.740.617.780,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 930.168.032,00
 • - Banka Kredileri 930.168.032,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 518.504.923,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 146.781.817,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.524.467,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 142.257.350,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 17.765.073,00
 • Diğer Borçlar 18.699.134,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.699.134,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 103.993.181,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.705.620,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.996.012,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.709.608,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 1.740.617.780,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.843.899.005,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.099.087.696,00
 • Banka Kredileri 1.041.637.876,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 55.985.348,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 243.096,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 744.568.213,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.391.396,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 737.176.817,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.584.516.785,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.029.534.387,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.029.534.387,00
 • Ödenmiş Sermaye 135.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 62.376.183,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 7.941.611,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -14.117.604,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -14.117.604,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -14.117.604,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 17.557.793,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 17.557.793,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 40.959.348,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.455.983.518,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -676.166.462,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.614.051.172,00

Kredi Hesaplama