bak ambalaj - bakab - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 349.258.904,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 87.882.592,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 146.470.625,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 2.310.386,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 144.160.239,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.020,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.020,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 98.935.818,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.814.099,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 10.152.750,00
 • ARA TOPLAM 349.258.904,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 207.756.708,00
 • Finansal Yatırımlar 412,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 45.690,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 45.690,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 195.594.376,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.214.720,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.214.720,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 432.746,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 557.015.612,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 245.075.639,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.796.241,00
 • - Banka Kredileri 44.341.883,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 36.713.910,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 149.663.117,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 60.431.718,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 89.231.399,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.912.501,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.561.862,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.042.893,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.458.779,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.306.443,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.152.336,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.926.336,00
 • ARA TOPLAM 245.075.639,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 104.598.551,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.779.966,00
 • Banka Kredileri 78.256.861,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.523.105,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 360.109,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 14.262.758,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 14.262.758,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.195.718,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 349.674.190,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 207.341.422,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 207.341.422,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 31.758.040,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 31.758.040,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.343.460,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 195.009,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 195.009,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.719.132,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 113.495.742,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 18.281.638,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 557.015.612,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.