FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

balatacilar balatacilik - balat - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.042.514,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 134.988,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.974.781,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 607.131,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.367.650,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 237.747,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 223.763,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.984,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.267.422,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 569.964,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 857.612,00
 • ARA TOPLAM 10.042.514,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 56.898.139,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.469,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 21.469,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 52.405.502,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 202.196,00
 • - Şerefiye 36.248,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 165.948,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 799.362,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 799.362,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.469.610,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 66.940.653,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.331.260,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.673.331,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 847.544,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.825.787,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 779.870,00
 • Diğer Borçlar 354.636,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 186.514,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 168.122,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 249.433,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 63.697,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 210.293,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 210.293,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.331.260,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.677.365,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 18.639.205,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 561.810,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 561.810,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.476.350,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 35.008.625,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 31.932.028,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 14.053.242,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.377.187,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 235.912,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.283.730,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.134.284,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18.119.096,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -736.030,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.451,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -25.193.607,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.857.715,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 17.878.786,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 66.940.653,00