FİNANS

balatacilar balatacilik - balat - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 10.300.857,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 984.020,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.120.851,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 609.691,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 511.160,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 236.763,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 223.763,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 13.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.454.023,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 554.675,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 950.525,00
 • ARA TOPLAM 10.300.857,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 57.954.786,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 53.821.719,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 262.279,00
 • - Şerefiye 36.248,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 226.031,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 799.362,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.044.926,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 68.255.643,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.146.558,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.188.045,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 914.906,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.273.139,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 462.090,00
 • Diğer Borçlar 365.093,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 172.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 192.345,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 126.900,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.430,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.146.558,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 27.833.247,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 16.636.129,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 358.208,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 358.208,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 10.838.910,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.979.805,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 35.275.838,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 16.865.993,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.377.187,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 235.912,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.283.730,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 19.101.458,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 19.086.270,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -652.264,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.451,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -23.200.846,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -2.004.899,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.409.845,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 68.255.643,00

Kredi Hesaplama