FİNANS

balatacilar balatacilik - balat - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.061.685,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.221.923,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.124.314,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 604.559,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.519.755,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 316.763,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 141.310,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 175.453,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 4.635.937,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 923.576,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 923.576,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 839.172,00
 • ARA TOPLAM 13.061.685,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 31.310.585,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.500,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 27.586.629,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 27.586.629,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 322.362,00
 • - Şerefiye 36.248,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 286.114,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 672.772,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 672.772,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.702.322,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 44.372.270,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.401.578,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.692.749,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.030.025,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.662.724,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 626.653,00
 • Diğer Borçlar 915.880,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 180.448,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 735.432,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 166.296,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 5.401.578,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 16.103.722,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.028.146,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 181.598,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 181.598,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.893.978,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.505.300,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 22.866.970,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 17.287.644,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.377.187,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 235.912,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.283.730,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 9.073.775,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 9.033.731,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -615.711,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.451,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -23.200.846,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -155.565,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.579.326,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 44.372.270,00

Kredi Hesaplama