FİNANS

balatacilar balatacilik - balat - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 7.616.179,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 60.084,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.735.761,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 495.279,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.240.482,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.248.022,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.074.569,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 173.453,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.695.286,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 492.257,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 384.769,00
 • ARA TOPLAM 7.616.179,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 32.285.857,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.500,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 28.741.683,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 353.946,00
 • - Şerefiye 36.248,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 317.698,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 672.772,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.490.956,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 39.902.036,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.382.261,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.264.507,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 654.650,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.609.857,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 636.855,00
 • Diğer Borçlar 2.326.763,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 294.735,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.032.028,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 154.136,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.382.261,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.042.459,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 11.642.394,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 82.462,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 82.462,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 5.317.603,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 23.424.720,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 16.477.316,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 10.317.562,00
 • Ödenmiş Sermaye 13.377.187,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 235.912,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 9.283.730,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.499.464,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 10.465.969,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -596.496,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 73.451,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -11.783.110,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -11.369.072,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.159.754,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 39.902.036,00

Kredi Hesaplama