FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

banvit - banvt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.456.000.279,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.258.631.029,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.521.125.285,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 32.032.232,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.489.093.053,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 111.858.333,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 111.858.333,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.275.537.490,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 141.453.302,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 143.892.121,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 794.015.567,00
 • ARA TOPLAM 6.416.215.262,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 39.785.017,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.475.219.397,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 379.352,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 379.352,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.304.801.372,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.153.037,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 84.153.037,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.463.162,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.463.162,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.931.219.676,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.645.946.434,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.232.894.351,00
 • - Banka Kredileri 1.225.450.197,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 46.148.577,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.396.706.421,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 18.597.510,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.378.108.911,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 145.188.375,00
 • Diğer Borçlar 203.123.642,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 200.069.721,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.053.921,00
 • Türev Araçlar 9.441.356,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 61.047.406,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 387.810.069,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 161.716.655,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 141.513.137,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.203.518,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 587.492,00
 • ARA TOPLAM 5.645.946.434,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 883.763.243,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 80.554.545,00
 • Banka Kredileri 69.343.256,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 11.211.289,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 742.448.985,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 742.448.985,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 60.759.713,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.529.709.677,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.401.509.999,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.401.509.999,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.023.579,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.352.865.790,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -358.393.045,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -358.393.045,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -737.204.212,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 613.646.976,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 613.646.976,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 15.190.838,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.720.598.981,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 951.965.590,00
 • Diğer Yedekler 5.611.290,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.931.219.676,00