FİNANS

bastas baskent cimento - bascm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.332.763.922,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 208.380.854,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 576.385.420,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 17.624.922,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 558.760.498,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.461.295,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.461.295,00
 • Türev Araçlar 5.935.895,00
 • Stoklar 471.483.069,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.227.424,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 49.889.965,00
 • ARA TOPLAM 1.332.763.922,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 496.418.640,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.830.722,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.830.722,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 11.781.644,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 386.557.867,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.480.138,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.480.138,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.380.880,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 49.380.880,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.590.495,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.829.182.562,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.072.546.309,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 615.245.202,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Banka Kredileri 579.250.830,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 406.247.784,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 73.533.808,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 332.713.976,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.505.533,00
 • Diğer Borçlar 5.254.870,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.254.870,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 14.514.249,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.324.795,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 12.435.828,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 6.350.958,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 6.084.870,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 4.018.048,00
 • ARA TOPLAM 1.072.546.309,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 29.295.465,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.208.538,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 12.282.779,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 12.282.779,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.804.148,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.101.841.774,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 727.340.788,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 727.340.788,00
 • Ödenmiş Sermaye 431.559.120,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 11.565.807,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.100.844,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.100.844,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.100.844,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.748.716,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 4.748.716,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.197.853,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.430.179,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 40.390.308,00
 • Diğer Yedekler 7.469.106,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.829.182.562,00

Kredi Hesaplama