FİNANS

bastas baskent cimento - bascm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.782.547.884,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 465.734.668,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 842.099.451,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 29.062.801,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 813.036.650,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.963.160,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.963.160,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 401.524.432,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.463.918,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 23.210.893,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.551.362,00
 • ARA TOPLAM 1.782.547.884,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 638.053.491,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.951.707,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.951.707,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 17.060.476,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 558.267.702,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.155.797,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 30.968.548,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 30.968.548,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 10.523.040,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.420.601.375,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.306.195.555,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 635.905.824,00
 • - Banka Kredileri 611.257.751,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 614.006.761,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 113.401.167,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 500.605.594,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.281.244,00
 • Diğer Borçlar 11.936.209,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 11.936.209,00
 • Türev Araçlar 4.867.990,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.482.847,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 23.308.218,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 14.167.126,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 9.141.092,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 406.462,00
 • ARA TOPLAM 1.306.195.555,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 38.968.563,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.271.996,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.271.996,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.696.567,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.696.567,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.345.164.118,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.075.437.257,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.075.437.257,00
 • Ödenmiş Sermaye 660.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.480.106,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.342.854,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.342.854,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.342.854,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.894.391,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -3.894.391,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.197.853,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 124.430.179,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 183.016.715,00
 • Diğer Yedekler 7.469.106,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.420.601.375,00

Kredi Hesaplama