FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bastas baskent cimento - bascm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.305.844.374,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 379.581.731,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.318.691.782,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 100.519.335,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.218.172.447,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 698.383,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 698.383,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 546.715.993,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 39.510.216,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 20.646.269,00
 • ARA TOPLAM 2.305.844.374,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.538.602.317,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.246.113,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.246.113,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 81.006.187,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.196.490.079,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.879.472,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.630.892,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.630.892,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 205.718.595,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 5.844.446.691,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.391.902.763,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 307.052.849,00
 • - Banka Kredileri 297.468.055,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 926.377.426,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 173.922.517,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 752.454.909,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 20.529.592,00
 • Diğer Borçlar 24.692.459,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.692.459,00
 • Türev Araçlar 1.180.769,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 7.404.808,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 59.611.565,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 41.061.669,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.549.896,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 515.902,00
 • ARA TOPLAM 1.391.902.763,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.355.002,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 16.992.055,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.992.055,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 56.362.947,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.362.947,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.465.257.765,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.379.188.926,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.379.188.926,00
 • Ödenmiş Sermaye 660.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.760.509.340,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 92.291.967,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -106.359.412,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -106.359.412,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -106.359.412,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -642.177,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -642.177,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 908.901.105,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 68.046.026,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 976.225.300,00
 • Diğer Yedekler 20.216.777,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 5.844.446.691,00