FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bastas baskent cimento - bascm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.831.770.027,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 351.943.508,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.001.468.628,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 44.027.686,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 957.440.942,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.311.429,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.311.429,00
 • Türev Araçlar 16.788.506,00
 • Stoklar 392.050.274,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 58.603.395,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.604.287,00
 • ARA TOPLAM 1.831.770.027,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 801.360.656,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.154.158,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 5.154.158,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 32.571.077,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 722.240.426,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.890.990,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.301.645,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.301.645,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 16.440.331,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.633.130.683,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.400.943.106,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 596.648.785,00
 • - Banka Kredileri 492.028.997,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 656.333.825,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 166.692.190,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 489.641.635,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.589.075,00
 • Diğer Borçlar 35.600.325,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 35.600.325,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 42.583.680,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.059.416,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.635.457,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 17.517.404,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.118.053,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.492.543,00
 • ARA TOPLAM 1.400.943.106,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.063.019,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 14.554.552,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.554.552,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 37.508.467,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 37.508.467,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.453.006.125,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.180.124.558,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.180.124.558,00
 • Ödenmiş Sermaye 660.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 39.080.543,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.480.106,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -19.342.854,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -19.342.854,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.342.854,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 13.430.805,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 13.430.805,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 71.197.853,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 307.446.894,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 87.362.105,00
 • Diğer Yedekler 7.469.106,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.633.130.683,00