FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

baskent dogalgaz gmyo - basgz - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.225.122.477,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.234.586.007,00
 • Finansal Yatırımlar 1.901.920.405,00
 • Ticari Alacaklar 851.677.665,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 851.677.665,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.581.331,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.581.331,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.961.665,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.795.691,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 131.599.713,00
 • ARA TOPLAM 4.225.122.477,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.628.733.775,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 135.742,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 135.742,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 15.139.177,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.954.214.189,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 19.627.085,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 464.396.812,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.853.856.252,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 7.401.640.787,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 59.243.581,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 317.568.324,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.530.757.219,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 682.639.333,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 848.117.886,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.859.177,00
 • Diğer Borçlar 21.259.464,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 18.412.568,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.846.896,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.163.577.600,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 113.261.023,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 33.827.743,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 12.883.406,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 20.944.337,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 7.401.640.787,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.134.976.064,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 418.020.736,00
 • Banka Kredileri 276.538.612,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 646.568.983,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 70.386.345,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 70.386.345,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.536.616.851,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.317.239.401,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.317.239.401,00
 • Ödenmiş Sermaye 700.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.453.976,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -38.453.976,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.453.976,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 366.728.159,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 4.724.171,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 284.241.047,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.853.856.252,00

Kredi Hesaplama