FİNANS

baskent dogalgaz gmyo - basgz - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.963.710.264,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.422.915.199,00
 • Finansal Yatırımlar 1.771.136.137,00
 • Ticari Alacaklar 2.725.065.396,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.725.065.396,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.476.433,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.476.433,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 22.748.442,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.314.174,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 54.483,00
 • ARA TOPLAM 6.963.710.264,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.074.965.817,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.218.393,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.218.393,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 14.294.130,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.705.776.299,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 20.828.567,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 127.680.413,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 11.038.676.081,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.134.292.863,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 66.936.019,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 268.116.512,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.627.524.097,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 183.754.341,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.443.769.756,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 47.174.568,00
 • Diğer Borçlar 15.850.447,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 13.218.761,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.631.686,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.190.925.219,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 27.463.832,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 9.329.218,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 18.134.614,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 8.134.292.863,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.047.018.554,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 460.298.495,00
 • Banka Kredileri 281.250.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 533.537.605,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 53.182.454,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 53.182.454,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.181.311.417,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.857.364.664,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.857.364.664,00
 • Ödenmiş Sermaye 700.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -26.087.666,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -26.087.666,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.087.666,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 268.346.059,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 532.934.125,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 382.172.146,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 11.038.676.081,00

Kredi Hesaplama