bera holding - bera - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.171.674.635,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 358.121.723,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 674.425.863,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 674.425.863,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 246.118.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 554.061,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 245.564.619,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 743.703.440,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 84.637.522,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 589.725,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 52.565.019,00
 • ARA TOPLAM 2.160.161.972,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.512.663,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.958.684.227,00
 • Finansal Yatırımlar 68.086.806,00
 • Ticari Alacaklar 34.510.746,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 34.510.746,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 20.867,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.867,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 318.874.599,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.418.089.613,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.793.460,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.793.460,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.186.354,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 78.871.400,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.867.375,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.130.358.862,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.023.923.156,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 256.896.887,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 366.298.499,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 148.627.974,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 148.627.974,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 26.985.294,00
 • Diğer Borçlar 4.576.916,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 52.443,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.524.473,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 571.787,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 29.134.118,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.630.836,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 7.630.836,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 183.001.027,00
 • ARA TOPLAM 1.023.923.156,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 771.397.428,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 467.591.905,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.508.175,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.508.175,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 279.403,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 56.389.985,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 55.221.985,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 1.168.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 186.899.770,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 58.145.999,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.795.320.584,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.335.038.278,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.028.280.594,00
 • Ödenmiş Sermaye 341.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 410.924.305,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -37.695.926,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 799.084.516,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 826.400.034,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -6.915.341,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 335.699.433,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 178.668.266,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 306.757.684,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.130.358.862,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.