FİNANS

beyaz filo - beyaz - Kar zarar

  • KAR VEYA ZARAR KISMI 0
  • Hasılat 1218325102
  • Satışların Maliyeti (-) -1175413177
  • Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) 42911925
  • Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı 0
  • Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti (-) 0
  • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) 0
  • BRÜT KAR/ZARAR 42911925
  • Genel Yönetim Giderleri (-) -7379106
  • Pazarlama Giderleri (-) -8291270
  • Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
  • Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 2673080
  • Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) -17119189
  • ESAS FAALİYET KARI/ZARARI 12795440
  • Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 1925720
  • Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-) 0
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından/Zararlarından Paylar 0
  • FİNANSMAN GİDERİ ÖNCESİ FAALİYET KARI/ZARARI 14721160
  • Finansman Gelirleri 10996023
  • Finansman Giderleri (-) -14255183
  • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI 11462000
  • Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gideri/Geliri -920857
  • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri -1006251
  • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 85394
  • SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 10541143
  • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 0
  • DÖNEM KARI/ZARARI 10541143
  • Dönem Karı/Zararının Dağılımı 0
  • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
  • - Ana Ortaklık Payları 10541143
  • Pay Başına Kazanç 0
  • - Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
  • - Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 0
  • Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
  • - Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
  • - Durdurulan Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 0
  • DİĞER KAPSAMLI GELİRLER 0
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar 474493
  • Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
  • Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları 0
  • Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 593116
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar 0
  • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler -118623
  • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
  • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
  • Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
  • Yabancı Para Çevirim Farkları 0
  • Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları 0
  • Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
  • Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları 0
  • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar 0
  • Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları 0
  • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler Gelir/Giderleri 0
  • - Dönem Vergi Gideri (-)/Geliri 0
  • - Ertelenmiş Vergi Gideri (-)/Geliri 0
  • DİĞER KAPSAMLI GELİR 474493
  • TOPLAM KAPSAMLI GELİR 0
  • Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı: 11015636
  • - Kontrol Gücü Olmayan Paylar 0
  • - Ana Ortaklık Payları 11015636
  • DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-) 0
  • Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri 0
  • Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları 0
  • Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri 0
  • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z 0
  • DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+-) 0
  • Cari Vergi Karşılığı 0
  • Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi (+) 0
  • Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi (-) 0
  • DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z 0
  • ANA ORTAKLIK DIŞI (KAR) / ZARAR 0
  • NET DÖNEM KARI/ZARARI 0
  • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0
  • Hisse Başına Kar/Zarar (1 TL nominal değerli beher pay için TL olarak) 0

Kredi Hesaplama