FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bosch fren sistemleri - bfren - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 320.238.296,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 83.670.710,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 175.686.146,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.762.948,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 149.923.198,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.784.131,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.784.131,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 55.717.454,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.323.834,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.056.021,00
 • ARA TOPLAM 320.238.296,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 205.393.757,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 113.502.213,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.449.238,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 353.567,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 353.567,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.616.202,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 525.632.053,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 253.928.724,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 19.591.527,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 19.591.527,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 106.119.167,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 32.249.985,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 73.869.182,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.604.451,00
 • Diğer Borçlar 81.625.864,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 79.059.478,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.566.386,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 29.406.963,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.421.295,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 23.985.668,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.542.785,00
 • ARA TOPLAM 253.928.724,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 204.066.686,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 48.363.754,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 48.363.754,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 138.675.951,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 17.026.981,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 17.026.981,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 457.995.410,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 67.636.643,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 67.636.643,00
 • Ödenmiş Sermaye 2.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 28.136.683,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.921.604,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.921.604,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.921.604,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.793.178,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 36.220.470,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -15.092.084,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 525.632.053,00