FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

buyuk sefler bigchefs - bigch - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 556.194.137,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 268.825.389,00
 • Finansal Yatırımlar 10.084.227,00
 • Ticari Alacaklar 163.584.301,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 163.584.301,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.832.728,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.832.728,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 69.051.411,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.374.154,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.441.927,00
 • ARA TOPLAM 556.194.137,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.012.006.890,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.385.443,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.385.443,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 493.134.929,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 43.212.920,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.876.289,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.876.289,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.568.201.027,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 440.262.776,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 133.459.975,00
 • - Banka Kredileri 17.017.098,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.600.419,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 164.292.842,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 164.292.842,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 50.656.723,00
 • Diğer Borçlar 1.827.846,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.827.846,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.078.540,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 13.933.989,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 28.762.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.001.226,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.761.049,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.650.167,00
 • ARA TOPLAM 440.262.776,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 305.460.205,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 246.019.499,00
 • Banka Kredileri 20.187.933,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 225.831.566,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.619.749,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.619.749,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 36.820.957,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 745.722.981,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 822.478.046,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 822.478.046,00
 • Ödenmiş Sermaye 107.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 62.315.164,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 215.179.987,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -16.139.191,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -16.139.191,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -16.139.191,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -23.476.414,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -23.476.414,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.336.419,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 297.654.709,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 170.607.372,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.568.201.027,00