FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bizim magazalari - bizim - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.967.063.613,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 634.587.187,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 452.432.292,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 25.460.057,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 426.972.235,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.677.726,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.677.726,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.665.106.201,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 87.046.528,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 37.641.204,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 87.572.475,00
 • ARA TOPLAM 2.967.063.613,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.045.317.822,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 12.602.882,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 12.602.882,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 530.997.668,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.142.834,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 170.491.161,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.012.381.435,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.205.897.115,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 108.780.874,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.827.913.071,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 452.124.888,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.375.788.183,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 68.368.163,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 59.949.037,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 126.867.952,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 61.323.310,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 65.544.642,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 14.018.018,00
 • ARA TOPLAM 3.205.897.115,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 316.053.617,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 203.368.922,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 202.613.894,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.685.028,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 106.999.667,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 106.999.667,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.521.950.732,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 490.430.703,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 490.460.992,00
 • Ödenmiş Sermaye 60.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -25.600.417,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -25.600.417,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -25.600.417,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 14.330.810,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 176.887.259,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 278.376.832,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -30.289,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.012.381.435,00

Kredi Hesaplama