FİNANS

besiktas futbol yat. - bjkas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.007.935.110,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 134.565.090,00
 • Finansal Yatırımlar 9.094.308,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 9.094.308,00
 • Ticari Alacaklar 109.272.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 109.272.680,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.691.187.916,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.690.672.637,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 515.279,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 28.635.377,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.450.542,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.729.197,00
 • ARA TOPLAM 2.007.935.110,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 365.121.638,00
 • Finansal Yatırımlar 38,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.140.392,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.140.392,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 220.594.853,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 118.047.169,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.976,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.470.326,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.373.056.748,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.204.268.178,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 195.258,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 167.653.448,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 652.672,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 208.638.718,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 208.638.718,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 522.273.415,00
 • Diğer Borçlar 6.190.203,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.190.203,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 154.360.690,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 18.696.542,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 78.874.687,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 78.874.687,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 47.385.217,00
 • ARA TOPLAM 1.204.268.178,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.581.840.365,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.350.013.273,00
 • Banka Kredileri 3.347.448.905,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.564.368,00
 • Ticari Borçlar 60.902.574,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 60.902.574,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 27.269.194,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.409.559,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.409.559,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 4.786.108.543,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -2.413.051.795,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -2.413.051.795,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.867.470,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.867.470,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.867.470,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.388.785,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.937.790.573,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -716.879.634,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.373.056.748,00

Kredi Hesaplama