FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

besiktas futbol yat. - bjkas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.943.696.796,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 10.471.353,00
 • Finansal Yatırımlar 17.047.208,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 17.047.208,00
 • Ticari Alacaklar 223.810.114,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 223.810.114,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.380.361.008,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.380.175.896,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.112,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 155.809.425,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 146.934.730,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.262.958,00
 • ARA TOPLAM 2.943.696.796,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.752.882.285,00
 • Finansal Yatırımlar 38,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.853.399,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.853.399,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 224.648.789,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.489.542.170,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.829.607,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 318.955,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.696.579.081,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.210.378.377,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 198.769,00
 • - Banka Kredileri 198.769,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.057.610.151,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.465.404,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.334.814.694,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.334.814.694,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 348.152.919,00
 • Diğer Borçlar 55.632.858,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 55.632.858,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 942.417.865,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 68.152.669,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 85.165.731,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 85.165.731,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 318.232.721,00
 • ARA TOPLAM 4.210.378.377,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.446.973.349,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.400.851.112,00
 • Banka Kredileri 2.398.940.123,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.910.989,00
 • Ticari Borçlar 745.625.243,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 745.625.243,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 765.726.929,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.540.205,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.540.205,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 111.718.676,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 8.657.351.726,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -3.960.772.645,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -3.960.772.645,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -4.896.258,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -4.896.258,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.896.258,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.483.275,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -3.161.727.269,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.041.729.490,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.696.579.081,00