FİNANS

besiktas futbol yat. - bjkas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.523.449.416,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 348.042.202,00
 • Finansal Yatırımlar 8.194.378,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 8.194.378,00
 • Ticari Alacaklar 222.054.283,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 222.054.283,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.836.183.930,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.835.998.818,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.112,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 53.811.956,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 45.501.082,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.661.585,00
 • ARA TOPLAM 2.523.449.416,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 599.967.387,00
 • Finansal Yatırımlar 38,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.696.169,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.696.169,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 226.403.874,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 328.889.630,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.424.907,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.260.495,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.123.416.803,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.861.962.728,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 199.991,00
 • - Banka Kredileri 199.991,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 376.008.161,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 5.280.162,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 282.391.357,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 282.391.357,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 475.252.490,00
 • Diğer Borçlar 10.531.749,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.531.749,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 332.647.601,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 14.529.606,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 26.188.047,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 26.188.047,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 344.213.726,00
 • ARA TOPLAM 1.861.962.728,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.746.631.197,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.210.466.726,00
 • Banka Kredileri 3.207.852.848,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.613.878,00
 • Ticari Borçlar 219.405.584,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 219.405.584,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 192.108.818,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 10.596.681,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 10.596.681,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.608.593.925,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -2.485.177.122,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -2.485.177.122,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.037.611,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.037.611,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.037.611,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.483.275,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.654.764.697,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -71.955.186,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.123.416.803,00

Kredi Hesaplama