besiktas futbol yat. - bjkas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 974.394.520,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.777.620,00
 • Finansal Yatırımlar 25.286.610,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 25.286.610,00
 • Ticari Alacaklar 75.425.377,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 75.425.377,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 831.490.971,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 831.490.971,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.969.004,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.931.687,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.513.251,00
 • ARA TOPLAM 974.394.520,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 429.440.283,00
 • Finansal Yatırımlar 38,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.185.325,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.185.325,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 248.289.100,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 132.444.486,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.285.469,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.887.600,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.403.834.803,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 688.212.175,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 86.977.575,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.252.712,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.252.712,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 238.656.842,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 238.656.842,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 107.798.233,00
 • Diğer Borçlar 24.585.310,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 24.585.310,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 93.040.205,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 4.133.992,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 14.779.376,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.779.376,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 115.987.930,00
 • ARA TOPLAM 688.212.175,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.682.161.188,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.508.382.121,00
 • Banka Kredileri 1.497.875.193,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.506.928,00
 • Ticari Borçlar 41.083.555,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 41.083.555,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.704.850,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.268.441,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.268.441,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 1.469.462,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.370.373.363,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -966.538.560,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -966.538.560,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.444.170,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.444.170,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.444.170,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.205.375,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.057.728.119,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -151.668.743,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.403.834.803,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.