FİNANS

besiktas futbol yat. - bjkas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 995.190.990,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 321.156,00
 • Finansal Yatırımlar 23.809.853,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 23.809.853,00
 • Ticari Alacaklar 59.355.448,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 59.355.448,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 872.620.920,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 872.564.187,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.733,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 15.630.288,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 6.972.340,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 16.480.985,00
 • ARA TOPLAM 995.190.990,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 412.020.896,00
 • Finansal Yatırımlar 38,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.268.072,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.268.072,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 242.828.786,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 121.125.442,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.197.777,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.072.435,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.407.211.886,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 944.119.040,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 44.938.833,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 220.401.796,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.375.215,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 266.157.650,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 266.157.650,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 214.480.749,00
 • Diğer Borçlar 34.259.291,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 34.259.291,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 73.775.621,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.975.557,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 17.944.603,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 17.944.603,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 66.184.940,00
 • ARA TOPLAM 944.119.040,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.524.310.935,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.346.935.180,00
 • Banka Kredileri 1.338.764.796,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.170.384,00
 • Ticari Borçlar 35.356.559,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 35.356.559,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 62.776.947,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.157.901,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.157.901,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 2.746.589,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.468.429.975,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -1.061.218.089,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -1.061.218.089,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.617.241,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.617.241,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.617.241,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.205.375,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.057.728.119,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -246.175.201,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.407.211.886,00