FİNANS

besiktas futbol yat. - bjkas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.829.048.479,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 132.819.205,00
 • Finansal Yatırımlar 22.649.648,00
 • Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri 22.649.648,00
 • Ticari Alacaklar 618.921.976,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 618.921.976,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.934.644.638,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.934.459.526,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 185.112,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 53.672.738,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 54.168.814,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 12.171.460,00
 • ARA TOPLAM 2.829.048.479,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 709.407.623,00
 • Finansal Yatırımlar 38,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.728.481,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.728.481,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 228.632.245,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 438.492.173,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.423.721,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 8.263.979,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.538.456.102,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.428.311.499,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 199.991,00
 • - Banka Kredileri 199.991,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 379.964.120,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.025.272,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 791.187.084,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 791.187.084,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 738.113.804,00
 • Diğer Borçlar 19.747.618,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 8.781.822,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.965.796,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 285.501.196,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 5.620.905,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 57.417.741,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 57.417.741,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 150.559.040,00
 • ARA TOPLAM 2.428.311.499,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.755.191.992,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.216.715.010,00
 • Banka Kredileri 3.214.350.291,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.364.719,00
 • Ticari Borçlar 204.150.322,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 204.150.322,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 215.505.068,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.828.026,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.828.026,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.183.503.491,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -2.645.047.389,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -2.645.047.389,00
 • Ödenmiş Sermaye 240.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.097.097,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.951.235,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.951.235,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.951.235,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 6.483.275,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -2.654.764.697,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -231.911.829,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.538.456.102,00

Kredi Hesaplama