FİNANS

bilici yatirim - blcyt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 639.038.400,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 201.591.534,00
 • Finansal Yatırımlar 77.857.892,00
 • Ticari Alacaklar 230.118.360,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 166.257.748,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 63.860.612,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.630.935,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 822.541,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.808.394,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 109.032.202,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 12.971.172,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.836.305,00
 • ARA TOPLAM 639.038.400,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 610.869.244,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 10.375.235,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 102.490.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 497.747.003,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.999,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 95.999,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.249.907.644,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 90.039.368,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 30.286.310,00
 • - Banka Kredileri 30.000.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 43.798.566,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 43.798.566,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.275.375,00
 • Diğer Borçlar 6.802.200,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 289.770,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.512.430,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 937.805,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 350.257,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.523.977,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.014.065,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.509.912,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 64.878,00
 • ARA TOPLAM 90.039.368,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 74.240.145,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.796.756,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.796.756,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 67.443.389,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 164.279.513,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.085.628.131,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 692.895.636,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.207.195,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 219.498.723,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 219.498.723,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -251.628,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.828.622,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 133.532.670,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 147.138.378,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 392.732.495,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.249.907.644,00

Kredi Hesaplama