FİNANS

bilici yatirim - blcyt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 230.087.717,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 109.589.105,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 84.713.351,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 22.190.416,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 62.522.935,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.116.853,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 2.862.905,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 253.948,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 24.815.985,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.326.362,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.914.600,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 611.461,00
 • ARA TOPLAM 230.087.717,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 178.513.582,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 6.546.918,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 88.225.125,00
 • Maddi Duran Varlıklar 83.093.282,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.851,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.851,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 274.733,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 408.601.299,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.767.927,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 46.419,00
 • - Banka Kredileri 3.303,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 14.489.085,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.837.671,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.651.414,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.038.005,00
 • Diğer Borçlar 1.940.320,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 175.025,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.765.295,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.653.899,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 9.199.031,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.369.031,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.459.870,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 909.161,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 32.137,00
 • ARA TOPLAM 31.767.927,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.334.134,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 308.698,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 308.698,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.088.814,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.088.814,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.936.622,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 38.102.061,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 370.499.238,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 227.759.482,00
 • Ödenmiş Sermaye 81.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 1.401.792,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 15.020.945,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 15.418.895,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.651.525,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 87.613.184,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 36.905.088,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 142.739.756,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 408.601.299,00

Kredi Hesaplama