FİNANS

bilici yatirim - blcyt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 700.877.290,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 344.035.895,00
 • Finansal Yatırımlar 7.334.873,00
 • Ticari Alacaklar 258.102.649,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 218.159.073,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.943.576,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 11.812.006,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 3.213.837,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.598.169,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 72.119.243,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.446.280,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 26.344,00
 • ARA TOPLAM 700.877.290,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.059.746.472,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.014.477,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 219.130.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 819.513.833,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 81.522,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.760.623.762,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 79.355.777,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 18.260.619,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.353.026,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.629.995,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 658.518,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 23.971.477,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.572.040,00
 • Diğer Borçlar 11.259.914,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 559.596,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 10.700.318,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.226.522,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.032.401,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.989.696,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 626.190,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.363.506,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 31.564,00
 • ARA TOPLAM 79.355.777,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 114.418.899,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.079.783,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 8.019.928,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 8.019.928,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 101.319.188,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 193.774.676,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.566.849.086,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.064.693.005,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 81.207.195,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 368.993.746,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 368.993.746,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -4.589.851,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 21.819.937,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 438.600.550,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 52.381.529,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 502.156.081,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.760.623.762,00

Kredi Hesaplama