FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bilici yatirim - blcyt - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.073.328.196,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 564.274.518,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 245.658.433,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 209.883.155,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 35.775.278,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.876.055,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 643.167,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.232.888,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 218.203.430,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.195.484,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.120.276,00
 • ARA TOPLAM 1.073.328.196,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.103.859.327,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 39.103.385,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 775.350.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.243.300.176,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 264.816,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 45.205.799,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.177.187.523,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 91.308.463,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 25.343.361,00
 • - Banka Kredileri 25.194.027,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.471.736,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 23.815.361,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.346.491,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 22.468.870,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.565.060,00
 • Diğer Borçlar 18.189.960,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 18.189.960,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 8.924.997,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.997.988,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 788.528,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.209.460,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 91.308.463,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 124.072.584,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 6.982.943,00
 • Banka Kredileri 6.982.943,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 647.085,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.682.636,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.682.636,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 106.759.920,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 215.381.047,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.961.806.476,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.256.253.664,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 635.786.642,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 148.668.374,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 12.682.232,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 12.682.232,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.847.719,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 60.560.225,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 886.785.203,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 411.770.988,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 705.552.812,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.177.187.523,00