FİNANS

bilici yatirim - blcyt - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 468.288.961,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 154.092.672,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 184.475.384,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 77.865.938,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 106.609.446,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 5.101.389,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 934.359,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.167.030,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 109.007.791,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.127.385,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.484.340,00
 • ARA TOPLAM 468.288.961,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 595.266.561,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.640,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.640,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9.564.874,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 102.490.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 482.975.359,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.321,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 9.321,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.063.555.522,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 76.252.797,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 38.757.768,00
 • - Banka Kredileri 38.435.379,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 19.927.158,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 6.814,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 19.920.344,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.658.110,00
 • Diğer Borçlar 8.423.013,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 158,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 8.422.855,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 361.322,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.074.703,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.985.520,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 599.275,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.386.245,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 65.203,00
 • ARA TOPLAM 76.252.797,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 73.773.732,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.262.065,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 5.262.065,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 68.511.667,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 150.026.529,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 913.528.993,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 542.797.302,00
 • Ödenmiş Sermaye 81.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 1.690.048,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 219.623.799,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 219.623.799,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -126.552,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.828.622,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 152.532.670,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 82.645.263,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 370.731.691,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.063.555.522,00

Kredi Hesaplama