FİNANS

bms celik hasir - bmsch - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 138.135.426,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 35.677.290,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 10.907.740,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 541.557,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 10.366.183,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.188.228,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 178.276,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.009.952,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 37.049.718,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 43.872.562,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.178.323,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.261.565,00
 • ARA TOPLAM 138.135.426,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 45.426.962,00
 • Finansal Yatırımlar 16.250,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 16.250,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 14.415,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 14.415,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 43.787.849,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 89.487,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 183.562.388,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 28.509.415,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.148.152,00
 • - Banka Kredileri 4.148.152,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 7.577.468,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 3.500.262,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.899.552,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 91.899,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.807.653,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 585.784,00
 • Diğer Borçlar 197.749,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 197.749,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 10.150.346,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.673.230,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 277.134,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 182.134,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 95.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 28.509.415,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 9.120.320,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.703.911,00
 • Banka Kredileri 3.532.750,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 2.171.161,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.454.165,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.454.165,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.962.244,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 37.629.735,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 145.932.653,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 145.932.653,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.085.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 63.324.930,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 25.436.732,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 25.436.732,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -102.237,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.185.184,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 14.075.660,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 5.825.147,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 183.562.388,00

Kredi Hesaplama