FİNANS

bms celik hasir - bmsch - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 219.354.511,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 62.718.447,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 32.091.615,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 84.864,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 32.006.751,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 3.114.227,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.114.227,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 86.533.790,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 26.835.926,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.011.984,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.048.522,00
 • ARA TOPLAM 219.354.511,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 81.598.833,00
 • Finansal Yatırımlar 16.250,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 16.250,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.142,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 70.696.915,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 122.156,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 9.522.203,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 300.953.344,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 81.202.302,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 14.592.949,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.854.689,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 6.269.454,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 43.487,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6.225.967,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.004.497,00
 • Diğer Borçlar 2.591.814,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 32.676.472,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 8.820.205,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 392.222,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 297.222,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 95.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 81.202.302,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.633.104,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.851.491,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.500.080,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.500.080,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.281.533,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 94.835.406,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 206.117.938,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 206.117.938,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.085.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 63.324.930,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.708.382,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.708.382,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 63.016,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.287.812,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.261.110,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 33.450.704,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 300.953.344,00

Kredi Hesaplama