FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bms celik hasir - bmsch - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 200.760.771,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 12.546.430,00
 • Finansal Yatırımlar 7.008.138,00
 • Ticari Alacaklar 39.051.330,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 39.051.330,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.422.995,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.422.995,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 74.892.546,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 49.872.336,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 8.848.487,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 4.118.509,00
 • ARA TOPLAM 200.760.771,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 94.699.997,00
 • Finansal Yatırımlar 16.250,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 16.250,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 28.928,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 75.529.876,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 206.438,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 17.804.603,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 295.460.768,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 67.728.456,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.548.875,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 12.157.739,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 8.134.839,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 101.053,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 8.033.786,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.148.778,00
 • Diğer Borçlar 5.461.508,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 21.367.581,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 11.309.222,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 599.914,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 504.914,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 95.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 67.728.456,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.274.243,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.226.043,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 2.035.991,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 2.035.991,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.012.209,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 81.002.699,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 214.458.069,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 214.458.069,00
 • Ödenmiş Sermaye 36.085.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 63.324.930,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 40.708.382,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 40.708.382,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 63.016,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.287.812,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 30.261.110,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 41.790.835,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 295.460.768,00

Kredi Hesaplama