FİNANS

bantas ambalaj - bntas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 294.085.142,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 128.773.170,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 31.652.157,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 31.652.157,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 122.647,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 122.647,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 104.477.790,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 27.547.788,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.234.882,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 276.708,00
 • ARA TOPLAM 294.085.142,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 165.772.902,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 160.470.349,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 148.630,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 325.847,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.828.076,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 459.858.044,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 68.553.620,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 45.281.873,00
 • - Banka Kredileri 45.281.873,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 3.136.628,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 9.503.711,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.657.602,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 7.846.109,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 853.454,00
 • Diğer Borçlar 105.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 105.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 749.443,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.872.727,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.616.870,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 407.074,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.209.796,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.433.914,00
 • ARA TOPLAM 68.553.620,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.211.313,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.605.935,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 4.201.189,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.201.189,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.404.189,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.764.933,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 379.093.111,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 379.093.111,00
 • Ödenmiş Sermaye 120.937.500,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 71.887.498,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 71.887.498,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.767.843,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 92.382.170,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -586.251,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 90.704.351,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 459.858.044,00

Kredi Hesaplama