FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

borlease otomotiv - borls - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.728.578.909,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.063.937.240,00
 • Finansal Yatırımlar 88.482.512,00
 • Ticari Alacaklar 207.613.969,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 4.693.871,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 202.920.098,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 979.011,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 979.011,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 322.915.102,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 44.651.075,00
 • ARA TOPLAM 1.728.578.909,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.543.409.385,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.723.584,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.723.584,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 34.375.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.549.308.419,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 142.808.842,00
 • - Şerefiye 77.895.122,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 64.913.720,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 19.113.025,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 19.113.025,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 92.300.259,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.271.988.294,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.407.568.164,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 899.095.922,00
 • - Banka Kredileri 550.409.781,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 672.423.284,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 654.547.655,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.826.141,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 649.721.514,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.294.276,00
 • Diğer Borçlar 25.931.778,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 25.854.213,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 77.565,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 114.564.744,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 359.265,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 8.332.445,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.929.512,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 4.402.933,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 24.018.795,00
 • ARA TOPLAM 2.407.568.164,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.097.737.723,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 953.007.059,00
 • Banka Kredileri 689.993.458,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 263.013.601,00
 • Ticari Borçlar 143.451.140,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 143.451.140,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.279.524,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.279.524,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.505.305.887,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.766.682.407,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.766.682.407,00
 • Ödenmiş Sermaye 168.700.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 341.476.084,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 728.161.404,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.621.244,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -1.621.244,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -1.621.244,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.796.236,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 985.561.208,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 508.608.719,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.271.988.294,00