FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bor seker - borsk - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.676.790.840,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 80.840.201,00
 • Finansal Yatırımlar 530.142.588,00
 • Ticari Alacaklar 166.359.046,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 166.359.046,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.270.811,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.270.811,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.354.108.470,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 447.676.492,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 96.393.232,00
 • ARA TOPLAM 2.676.790.840,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 746.951.815,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 634.854.526,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 110.760.878,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 146.807,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.423.742.655,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.571.122.270,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 567.214,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 191.581.895,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 489.386,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.287.667.493,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 23.727,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.287.643.766,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.605.076,00
 • Diğer Borçlar 516.803,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 516.803,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 9.604.287,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 23.277.269,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 5.200.593,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.795.388,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 405.205,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 21.101.640,00
 • ARA TOPLAM 1.571.122.270,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 259.918.810,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 226.842.409,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 13.533.119,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 13.533.119,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 19.543.282,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.831.041.080,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.592.701.575,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.592.701.575,00
 • Ödenmiş Sermaye 200.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -3.326.381,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -3.326.381,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.326.381,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 605.640.630,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 790.387.326,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.423.742.655,00