FİNANS

bossa - bossa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.721.191.021,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 84.337.078,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 837.283.003,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 668.986,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 836.614.017,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.674.518,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.674.518,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 721.881.178,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.506.515,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 50.508.729,00
 • ARA TOPLAM 1.721.191.021,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.410.898.421,00
 • Finansal Yatırımlar 120.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 586.520.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.686.807.903,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.446.876,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 116.003.642,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 116.003.642,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 4.132.089.442,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.462.860.854,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 985.634.908,00
 • - Banka Kredileri 976.642.109,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 191.039.554,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 150.763.584,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.035.409,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 149.728.175,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 66.551.388,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 50.795.406,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.202.812,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 7.568.125,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.634.687,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.873.202,00
 • ARA TOPLAM 1.462.860.854,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 684.916.844,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 458.007.954,00
 • Banka Kredileri 436.802.331,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.205.623,00
 • Ticari Borçlar 61.445.929,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 61.445.929,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 139.551.863,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 139.551.863,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 25.911.098,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.147.777.698,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.984.311.744,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.984.311.744,00
 • Ödenmiş Sermaye 356.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.565.883,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 621.495.444,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 621.495.444,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -156.870.867,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 53.009.575,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 916.966.631,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 43.713.263,00
 • Diğer Yedekler 440.075,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 4.132.089.442,00

Kredi Hesaplama