FİNANS

bossa - bossa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.678.856.996,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 157.756.070,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 723.401.353,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 168.077,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 723.233.276,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.216.446,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.216.446,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 757.827.869,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.861.355,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 27.793.903,00
 • ARA TOPLAM 1.678.856.996,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.067.668.052,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 168.110.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 764.023.982,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 16.309.797,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 116.568.426,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 116.568.426,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.655.847,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.746.525.048,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.214.970.197,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 755.455.654,00
 • - Banka Kredileri 747.160.696,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 241.614.300,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 147.549.330,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 81.733,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 147.467.597,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 13.625.410,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 33.988.276,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.867.639,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.048.427,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 2.819.212,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.869.588,00
 • ARA TOPLAM 1.214.970.197,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 536.855.662,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 387.559.087,00
 • Banka Kredileri 361.989.362,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 25.569.725,00
 • Ticari Borçlar 68.149.637,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 68.149.637,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 81.146.938,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 81.146.938,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.751.825.859,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 994.699.189,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 994.699.189,00
 • Ödenmiş Sermaye 356.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.565.883,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 154.696.927,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 154.696.927,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -68.906.388,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 35.803.714,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 109.055.127,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 346.456.665,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.746.525.048,00

Kredi Hesaplama