FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

bossa - bossa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 2.709.594.687,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 196.317.594,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.384.370.577,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.384.370.577,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 801.083,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 801.083,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 1.045.262.246,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.262.860,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 57.580.327,00
 • ARA TOPLAM 2.709.594.687,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 4.832.070.522,00
 • Finansal Yatırımlar 487.784,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 1.245.165.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 3.328.230.756,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 166.209.894,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 91.977.088,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 91.977.088,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.541.665.209,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.743.379.948,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.185.169.607,00
 • - Banka Kredileri 1.175.059.438,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 88.510.722,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 305.486.708,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 305.486.708,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 45.675.584,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 20.714.497,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 34.494.450,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.958.727,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 13.863.727,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.095.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 44.369.653,00
 • ARA TOPLAM 1.743.379.948,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 843.400.780,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 471.258.269,00
 • Banka Kredileri 457.787.684,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.470.585,00
 • Ticari Borçlar 64.198.257,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 64.198.257,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 123.283.139,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 123.283.139,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 184.661.115,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.586.780.728,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.954.884.481,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.954.884.481,00
 • Ödenmiş Sermaye 650.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 677.087.421,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 20.725.363,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 593.520.636,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 593.520.636,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -194.426.905,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 149.697.355,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.773.676.424,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.148.302.299,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.541.665.209,00