FİNANS

brisa - brisa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.405.317.498,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.573.186.540,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.033.463.395,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 55.950.582,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 977.512.813,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.400.149,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 479.560,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 20.920.589,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 712.346.544,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 64.859.562,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 61.308,00
 • ARA TOPLAM 3.405.317.498,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 3.362.244.767,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 29.883.498,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 29.883.498,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 569.979,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 170.120,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 399.859,00
 • Türev Araçlar 1.276.598.159,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.835.982.961,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 77.300.830,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 105.837.951,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 27.468.041,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 35.874.130,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 35.874.130,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 62.566.922,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 6.767.562.265,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.740.782.464,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 362.939.453,00
 • - Banka Kredileri 337.504.127,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 734.017.535,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.122.810,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.359.690.576,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 566.911.551,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 792.779.025,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 42.140.712,00
 • Diğer Borçlar 68.280.103,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.200.648,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 42.079.455,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.985.105,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 2.121.028,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 155.960.192,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 19.365.314,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 136.594.878,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 48.259,00
 • ARA TOPLAM 2.740.782.464,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.518.883.701,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.405.509.178,00
 • Banka Kredileri 2.397.339.707,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 8.169.471,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 806.723,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 112.567.800,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 112.567.800,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.259.666.165,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.507.896.100,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.507.896.100,00
 • Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -10.648.263,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -10.648.263,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -10.648.263,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 124.992.129,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 124.992.129,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 172.029.650,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 579.261.062,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 281.814.767,00
 • Diğer Yedekler 339.276,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 6.767.562.265,00