FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

brisa - brisa - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 9.467.755.556,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.873.033.829,00
 • Finansal Yatırımlar 1.458.637.407,00
 • Ticari Alacaklar 2.536.785.518,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 206.225.734,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.330.559.784,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 23.759.391,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 51.349,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 23.708.042,00
 • Türev Araçlar 99.884.763,00
 • Stoklar 2.351.165.360,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 118.966.953,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 31.984,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.490.351,00
 • ARA TOPLAM 9.467.755.556,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.531.743.088,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.921.183,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.921.183,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 815.102,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 815.102,00
 • Türev Araçlar 2.494.713.099,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.372.251.437,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 92.452.697,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 280.079.942,00
 • - Şerefiye 27.402.832,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.651.120,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 126.015.678,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 126.015.678,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 231.927.964,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 14.999.498.644,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 8.850.289.809,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 2.140.619.311,00
 • - Banka Kredileri 2.127.084.666,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.351.526.285,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 6.049.099,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.494.263.201,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.427.874.739,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.066.388.462,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 90.980.685,00
 • Diğer Borçlar 66.596.396,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.780.610,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 64.815.786,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 44.910.240,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.794.678,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 593.722.664,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 51.199.369,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 542.523.295,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 9.284.331,00
 • ARA TOPLAM 8.850.289.809,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.036.676.729,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.780.255.464,00
 • Banka Kredileri 2.763.732.229,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 16.523.235,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 256.421.265,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 256.421.265,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.886.966.538,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.112.532.106,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.064.475.693,00
 • Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -83.114.591,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -83.114.591,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -83.114.591,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 223.163.286,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.581.005,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 226.744.291,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 236.806.032,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 856.040.360,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.470.565.783,00
 • Diğer Yedekler 907.344,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 48.056.413,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 14.999.498.644,00

Kredi Hesaplama