FİNANS

brisa - brisa - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 12.532.713.615,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.927.378.177,00
 • Finansal Yatırımlar 1.544.056.569,00
 • Ticari Alacaklar 3.376.961.208,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 230.471.179,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.146.490.029,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 36.813.779,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 208.154,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 36.605.625,00
 • Türev Araçlar 53.793.275,00
 • Stoklar 2.410.950.300,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 179.248.531,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.511.776,00
 • ARA TOPLAM 12.532.713.615,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.532.549.712,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.954.484,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.954.484,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 384.851,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 384.851,00
 • Türev Araçlar 1.848.375.035,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.810.408.470,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 120.363.152,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 307.512.330,00
 • - Şerefiye 27.402.832,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.982.854,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 157.434.603,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 157.434.603,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 359.350.804,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 18.065.263.327,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.364.192.677,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.307.698.420,00
 • - Banka Kredileri 1.247.919.530,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 5.785.129.528,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 10.974.257,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.794.184.083,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 1.153.550.351,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.640.633.732,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 379.311.559,00
 • Diğer Borçlar 130.956.943,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.179.162,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 128.777.781,00
 • Türev Araçlar 14.161.348,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 54.727.481,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 185.920.085,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 624.259.242,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 71.823.212,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 552.436.030,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.124.368,00
 • ARA TOPLAM 12.364.192.677,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.060.330.776,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.615.283.377,00
 • Banka Kredileri 2.582.269.575,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.013.802,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 445.047.399,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 445.047.399,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.424.523.453,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.640.739.874,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.588.131.029,00
 • Ödenmiş Sermaye 305.116.875,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 54.985.701,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.903,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -336.703.492,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -336.703.492,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -336.703.492,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 149.425.791,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -3.605.237,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 153.031.028,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 354.452.296,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.527.031.900,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 532.824.150,00
 • Diğer Yedekler 992.905,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 52.608.845,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 18.065.263.327,00

Kredi Hesaplama