FİNANS

berkosan yalitim - brksn - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 95.602.845,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 6.171.577,00
 • Finansal Yatırımlar 15.102.579,00
 • Ticari Alacaklar 42.660.457,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 446.697,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 42.213.760,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 24.124.126,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.313.600,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.230.506,00
 • ARA TOPLAM 95.602.845,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 44.250.988,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 76.023,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 76.023,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 40.181.757,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 35.307,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 2.491.718,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 139.853.833,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 71.345.191,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 13.770.017,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 14.553.927,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 34.119.037,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 34.119.037,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 150.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 150.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.565.501,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.169.532,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.129.033,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 3.568.537,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 560.496,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 888.144,00
 • ARA TOPLAM 71.345.191,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 18.534.692,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 17.260.923,00
 • Banka Kredileri 16.958.138,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 302.785,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 1.273.769,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 1.273.769,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 89.879.883,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 49.973.950,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 49.938.757,00
 • Ödenmiş Sermaye 15.600.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 312.370,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 16.898.170,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 16.898.170,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -936.188,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.016.117,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -12.016.117,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 1.126.430,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 24.074.982,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 3.942.922,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 35.193,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 139.853.833,00

Kredi Hesaplama