FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

berkosan yalitim - brksn - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 212.496.931,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 41.759.362,00
 • Finansal Yatırımlar 21.338.746,00
 • Ticari Alacaklar 80.907.652,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 80.907.652,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 57.337.781,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.925.886,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.227.504,00
 • ARA TOPLAM 212.496.931,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 302.555.491,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 141.564,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 141.564,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 275.226.330,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 309.524,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 309.524,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.865.319,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 15.865.319,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 515.052.422,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 99.680.749,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.277.454,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 23.338.015,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.127.388,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 55.573.313,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 55.573.313,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.593.567,00
 • Diğer Borçlar 314.777,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 314.777,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 3.271.186,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 6.403.464,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 908.973,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 625.317,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 283.656,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 99.680.749,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 31.523.613,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 19.027.096,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 14.211.494,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 3.284.295,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 3.284.295,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 9.212.222,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 131.204.362,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 383.848.060,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 377.295.659,00
 • Ödenmiş Sermaye 31.200.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 158.490.358,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 4.380.196,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 100.434.013,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 89.016.732,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -3.948.999,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 11.417.281,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 8.572.856,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.655.302,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 70.562.934,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.552.401,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 515.052.422,00