FİNANS

birlesim muhendislik - brlsm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.841.652.983,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 384.640.989,00
 • Finansal Yatırımlar 31.419.316,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 31.419.316,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 31.419.316,00
 • Ticari Alacaklar 499.648.816,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 337.746,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 499.311.070,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 47.082.762,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 788.873,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 46.293.889,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 269.485.181,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 78.559.176,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 85.261.377,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 268.218.887,00
 • ARA TOPLAM 1.791.840.007,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 49.812.976,00
 • DURAN VARLIKLAR 114.527.779,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 88.281.368,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.246.411,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.956.180.762,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.308.427.758,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 10.798.292,00
 • - Banka Kredileri 10.353.581,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 44.946,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 531.418.987,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.735.744,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 526.683.243,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 18.680.531,00
 • Diğer Borçlar 19.824.079,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 19.747.821,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 76.258,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 544.627.057,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 10.501.919,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 4.582.046,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.919.873,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 29.930.182,00
 • ARA TOPLAM 1.308.427.758,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.826.426,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 2.087.568,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 7.761.863,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 7.761.863,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 42.976.995,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.361.254.184,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 594.926.578,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 593.904.204,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.594.787,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 46.368.202,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.419.378,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.419.378,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.419.378,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.211.516,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 279.154.832,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 56.662.005,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.022.374,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.956.180.762,00

Kredi Hesaplama