FİNANS

birlesim muhendislik - brlsm - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.062.238.337,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 328.842.250,00
 • Finansal Yatırımlar 2.643.370,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 2.643.370,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 2.643.370,00
 • Ticari Alacaklar 368.324.891,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.005.461,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 365.319.430,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 35.957.671,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.790.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 24.167.671,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 117.595.299,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.058.850,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 28.026.696,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 115.839.263,00
 • ARA TOPLAM 1.055.493.026,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 6.745.311,00
 • DURAN VARLIKLAR 76.486.719,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 75.620.716,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 418.107,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 336.523,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 336.523,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 111.373,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.138.725.056,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 737.270.942,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 96.405.939,00
 • - Banka Kredileri 95.950.209,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 2.543.894,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 306.294.150,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 2.443.634,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 303.850.516,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.183.023,00
 • Diğer Borçlar 2.027.774,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 2.004.411,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 23.363,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 301.771.317,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 7.661.967,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 2.266.960,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 5.395.007,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.757.092,00
 • ARA TOPLAM 737.270.942,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 19.834.919,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 118.760,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 6.805.281,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 6.805.281,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.910.878,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 757.105.861,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 381.619.195,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 381.619.195,00
 • Ödenmiş Sermaye 102.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.594.787,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 168.368.202,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -182.573,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -182.573,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -182.573,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 9.211.516,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 90.135.230,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 43.249.742,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.138.725.056,00

Kredi Hesaplama