FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

birlesim muhendislik - brlsm - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.200.404.320,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 165.288.314,00
 • Finansal Yatırımlar 5.923.055,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 5.923.055,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 5.923.055,00
 • Ticari Alacaklar 1.499.486.820,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 466.490,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.499.020.330,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 63.711.106,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 7.522.192,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 56.188.914,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 321.886.620,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 268.304.491,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 122.056.877,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 513.974.329,00
 • ARA TOPLAM 3.156.287.037,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 44.117.283,00
 • DURAN VARLIKLAR 132.763.636,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 106.311.191,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.238.788,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 213.657,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 213.657,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.333.167.956,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.395.835.319,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 325.833,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 9.952.212,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 716.301.819,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.502.342,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 711.799.477,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 24.125.836,00
 • Diğer Borçlar 26.300.899,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 26.142.624,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 158.275,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.151.335.480,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 19.776.018,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.398.367,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 14.377.651,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 41.227.810,00
 • ARA TOPLAM 2.395.835.319,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 52.786.878,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 7.841.906,00
 • Banka Kredileri 7.841.906,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.314.420,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 9.056.395,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 9.056.395,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 34.574.157,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.448.622.197,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 884.545.759,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 860.469.841,00
 • Ödenmiş Sermaye 224.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -4.594.787,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 46.368.202,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -6.082.927,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -6.082.927,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -6.082.927,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -54.013,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -54.013,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 19.283.587,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 247.587.053,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 343.132.725,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 24.075.918,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.333.167.956,00

Kredi Hesaplama