FİNANS

birlik mensucat - brmen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.955.093,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 9.874,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.455.606,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.455.606,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.115,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 9.115,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 131.131,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 335.367,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 14.000,00
 • ARA TOPLAM 1.955.093,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.123.397,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 4.552,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.552,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 29.790,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 17.087,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 14.933,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.325.041,00
 • Diğer Duran Varlıklar 695.806,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 7.078.490,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.411.146,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 86.181,00
 • - Banka Kredileri 86.181,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 172.770,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 172.770,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 535.019,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 252.309,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 282.710,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 300.363,00
 • Diğer Borçlar 4.127.740,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 4.127.740,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 882.013,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 307.060,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 240.010,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 67.050,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 6.411.146,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.618.445,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 918.226,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 918.226,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 375.178,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 375.178,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.325.041,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.029.591,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -3.951.101,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -3.956.782,00
 • Ödenmiş Sermaye 22.313.511,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.975.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.548.713,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -394.971,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.843,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -49.939.020,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -1.713.686,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.681,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 7.078.490,00

Kredi Hesaplama