FİNANS

birlik mensucat - brmen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 26.066.057,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 20.665.510,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.191.193,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.191.193,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 548.930,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 548.930,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 2.238.195,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.369.920,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 35.196,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 17.113,00
 • ARA TOPLAM 26.066.057,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.324.116,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.727,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.727,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.833,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.312,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 13.312,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.384.213,00
 • Diğer Duran Varlıklar 1.140.792,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 31.390.173,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.231.210,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 85.919,00
 • - Banka Kredileri 85.919,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 497.787,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 497.787,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.404.252,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 157.702,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 2.246.550,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 489.025,00
 • Diğer Borçlar 7.771.682,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 7.771.682,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 880.753,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 101.792,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 34.742,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 67.050,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 12.231.210,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.786.036,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 330.752,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 330.752,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 71.071,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 71.071,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.384.213,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.017.246,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 15.372.927,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 15.367.507,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.627.021,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.975.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.712.806,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -330.726,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.843,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -54.043.716,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -826.549,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.420,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 31.390.173,00

Kredi Hesaplama