FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

birlik mensucat - brmen - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 33.267.241,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 15.611.616,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.397.191,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 2.397.191,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.917.663,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.917.663,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 10.256.742,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.607.470,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 43.055,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 433.504,00
 • ARA TOPLAM 33.267.241,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.630.839,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.727,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.727,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 617.229,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 48.026,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 12.231,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.210.446,00
 • Diğer Duran Varlıklar 2.395.337,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 39.898.080,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.719.888,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 61.125,00
 • - Banka Kredileri 61.125,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 265.405,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 265.405,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.979.905,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5.801,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.974.104,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 140.577,00
 • Diğer Borçlar 11.321.205,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 11.321.205,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 884.621,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 67.050,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 67.050,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 17.719.888,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.355.065,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 111.279,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 111.279,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.340,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.340,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 3.210.446,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 21.074.953,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.823.127,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.817.753,00
 • Ödenmiş Sermaye 44.627.021,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.975.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 5.712.806,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -310.556,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.843,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -54.043.716,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.603.527,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 5.374,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 39.898.080,00