birlik mensucat - brmen - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.413.253,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 68.053,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.094.754,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.094.754,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.743,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7.743,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 154.133,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 68.482,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.346,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 18.742,00
 • ARA TOPLAM 1.413.253,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 55.813.272,00
 • Finansal Yatırımlar 159.117,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.151,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.151,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 40.313.793,00
 • Maddi Duran Varlıklar 9.328.960,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.234,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 18.711,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.944.978,00
 • Diğer Duran Varlıklar 712.360,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 57.226.525,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 65.039.116,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 67.067,00
 • - Banka Kredileri 67.067,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 140.166,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 140.166,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 649.185,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 264.838,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 384.347,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 245.563,00
 • Diğer Borçlar 62.836.969,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 62.836.969,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 948.296,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 151.870,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 79.717,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 72.153,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • ARA TOPLAM 65.039.116,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.250.154,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 139.025,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 139.025,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 166.151,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 166.151,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.944.978,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 70.289.270,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -13.062.745,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -13.068.884,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.437.222,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 19.975.828,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 25.001,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 18.119.571,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 18.119.571,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -396.049,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 252.843,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -35.525.478,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -32.353.871,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.139,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 57.226.525,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.