FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

borusan boru sanayi - brsan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 33.597.654.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.209.940.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 5.709.555.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 248.769.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 5.460.786.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.537.094.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.081.561.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 455.533.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 18.655.422.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.128.534.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 522.936.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 667.063.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 2.097.000,00
 • ARA TOPLAM 32.430.544.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 1.167.110.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 26.704.464.000,00
 • Finansal Yatırımlar 2.664.554.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 23.176.739.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 105.832.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 105.832.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 56.559.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 56.559.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 210.812.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 60.302.118.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.640.042.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.098.583.000,00
 • - Banka Kredileri 6.098.583.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.301.905.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 105.669.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 10.494.154.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 322.754.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 10.171.400.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 48.907.000,00
 • Diğer Borçlar 889.375.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 889.375.000,00
 • Türev Araçlar 647.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 75.732.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.260.365.000,00
 • ARA TOPLAM 26.640.042.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.926.242.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.675.582.000,00
 • Banka Kredileri 2.299.853.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 375.729.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 904.744.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 193.989.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 193.989.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.151.927.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 32.566.284.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 27.735.834.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 27.731.393.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 141.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.932.377.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.042.147.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.468.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 9.085.961.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 10.251.047.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 10.251.047.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.329.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 5.968.927.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 366.963.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 4.441.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 60.302.118.000,00