FİNANS

borusan mannesmann - brsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.737.466.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.508.492.000,00
 • Finansal Yatırımlar 39.506.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.683.933.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 115.252.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 4.568.681.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 231.632.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 231.632.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 6.256.799.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 260.494.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 756.610.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 333.000,00
 • ARA TOPLAM 13.737.466.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 13.860.522.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.212.800.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.212.800.000,00
 • Ticari Alacaklar 16.783.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.783.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 12.443.256.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.675.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 37.675.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.245.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 7.245.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 34.104.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 27.597.988.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 12.732.552.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 6.250.077.000,00
 • - Banka Kredileri 6.250.077.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.629.715.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 41.708.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 3.798.623.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 143.253.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.655.370.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.290.000,00
 • Diğer Borçlar 99.345.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 99.345.000,00
 • Türev Araçlar 42.326.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 245.882.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 613.183.000,00
 • ARA TOPLAM 12.732.552.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 3.005.859.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.474.234.000,00
 • Banka Kredileri 1.429.220.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 45.014.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 114.803.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 114.803.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.416.822.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 15.738.411.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 11.859.577.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 11.856.838.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 141.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.058.952.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.031.048.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 2.373.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.699.933.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.719.499.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 2.758.380.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -38.881.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.329.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 516.576.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.349.732.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.739.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 27.597.988.000,00

Kredi Hesaplama