FİNANS

borusan mannesmann - brsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 11.798.860.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 620.536.000,00
 • Finansal Yatırımlar 16.661.000,00
 • Ticari Alacaklar 4.064.967.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 235.806.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.829.161.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 117.559.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 117.559.000,00
 • Türev Araçlar 26.824.000,00
 • Stoklar 6.206.659.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 252.139.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.478.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 492.037.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 309.000,00
 • ARA TOPLAM 11.798.860.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 11.109.489.000,00
 • Finansal Yatırımlar 933.480.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 933.480.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 10.013.456.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.234.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 23.234.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 10.057.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 10.057.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 42.855.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 22.908.349.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.526.024.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 4.773.391.000,00
 • - Banka Kredileri 4.773.391.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 710.855.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 33.740.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 5.289.470.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 155.908.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 5.133.562.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 11.928.000,00
 • Diğer Borçlar 160.975.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 160.975.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 16.868.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 21.617.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 540.920.000,00
 • ARA TOPLAM 11.526.024.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.737.759.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.435.062.000,00
 • Banka Kredileri 1.404.636.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 30.426.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 82.165.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 82.165.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.220.532.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 14.263.783.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 8.644.566.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.642.370.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 141.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 7.660.386.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 178.809.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 7.310.545.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -78.827.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -78.827.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.329.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 463.401.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 385.331.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.196.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 22.908.349.000,00

Kredi Hesaplama