FİNANS

borusan mannesmann - brsan - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 4.833.614.202,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 785.015.837,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 1.575.077.861,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 218.495.563,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.356.582.298,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 34.979.261,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 34.979.261,00
 • Türev Araçlar 4.093.547,00
 • Stoklar 2.281.893.948,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 79.875.134,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.807.830,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 68.870.784,00
 • ARA TOPLAM 4.833.614.202,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 5.880.533.936,00
 • Finansal Yatırımlar 465.903.865,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 465.903.865,00
 • Ticari Alacaklar 21.644.675,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 21.644.675,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 5.338.658.361,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.038.721,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.038.721,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 5.099.432,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 5.099.432,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 358.649,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 10.714.148.138,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.565.868.277,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 1.614.677.176,00
 • - Banka Kredileri 1.614.677.176,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.121.225.937,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 21.127.126,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.636.842.614,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 44.340.209,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.592.502.405,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.243.339,00
 • Diğer Borçlar 25.753.870,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 25.753.870,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.638.523,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 139.486.818,00
 • ARA TOPLAM 4.565.868.277,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.623.400.010,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 938.429.079,00
 • Banka Kredileri 924.715.305,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 13.713.774,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 35.804.146,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 35.804.146,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 649.166.785,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 6.189.268.287,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.524.879.851,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.523.587.336,00
 • Ödenmiş Sermaye 141.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 285.235.204,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 182.819.432,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 5.459.829,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.434.970.143,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.430.876.596,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 4.093.547,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.329.043,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 370.165.611,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 221.137.335,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.292.515,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 10.714.148.138,00

BORUSAN MANNESMANN Haberleri

Tümü

Kredi Hesaplama