FİNANS

borusan boru sanayi - brsan - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 13.966.412.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 1.429.868.000,00
 • Finansal Yatırımlar 37.037.000,00
 • Ticari Alacaklar 3.780.993.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 113.256.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 3.667.737.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 222.798.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 222.798.000,00
 • Türev Araçlar 38.043.000,00
 • Stoklar 7.636.415.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 222.105.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 2.353.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 596.800.000,00
 • İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar 733.000,00
 • ARA TOPLAM 13.966.412.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.308.257.000,00
 • Finansal Yatırımlar 1.037.538.000,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 1.037.538.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 11.108.480.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.794.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 34.794.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.510.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 8.510.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 34.263.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 26.274.669.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 13.824.349.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 7.422.886.000,00
 • - Banka Kredileri 7.422.886.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 1.096.043.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 31.910.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 4.609.688.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 154.482.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.455.206.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 14.670.000,00
 • Diğer Borçlar 47.929.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 47.929.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 1.603.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 49.920.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 581.610.000,00
 • ARA TOPLAM 13.824.349.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.644.507.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.215.780.000,00
 • Banka Kredileri 1.188.411.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 27.369.000,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 82.639.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 82.639.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 1.346.088.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 16.468.856.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.805.813.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 9.803.577.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 141.750.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 8.606.560.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 178.809.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 4.551.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 8.256.719.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -32.766.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -32.766.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 70.329.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 463.401.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 554.303.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 2.236.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 26.274.669.000,00

Kredi Hesaplama