FİNANS

batisoke cimento - bsoke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.035.333.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 25.454.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 221.734.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 91.998.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 129.736.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 42.604.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 41.474.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.130.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 574.632.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 72.087.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 80.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 98.742.000,00
 • ARA TOPLAM 1.035.333.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.477.753.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 349.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 349.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.467.435.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 444.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.889.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.513.086.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.252.529.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 537.742.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 40.376.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 578.469.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 33.212.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 545.257.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 6.361.000,00
 • Diğer Borçlar 4.028.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.028.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.295.000,00
 • ARA TOPLAM 1.252.529.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.983.921.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.800.369.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 41.509.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 31.373.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 10.136.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 142.043.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.236.450.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 276.636.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 276.636.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 59.825.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 511.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.336.928.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.336.928.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -13.520.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.178.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -968.874.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -571.741.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.513.086.000,00

Kredi Hesaplama