FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

batisoke cimento - bsoke - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.589.778.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 21.082.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 646.361.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 120.104.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 526.257.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.140.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.592.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.548.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 728.276.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 47.515.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 236.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 137.168.000,00
 • ARA TOPLAM 1.589.778.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 7.236.846.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 905.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 905.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.225.738.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 1.958.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.788.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 8.826.624.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.529.818.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 405.309.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 389.745.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 676.153.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 125.440.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 550.713.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 12.989.000,00
 • Diğer Borçlar 906.869.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 900.250.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.619.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.144.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.144.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 11.833.000,00
 • ARA TOPLAM 2.529.818.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.493.332.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.399.841.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 78.679.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 56.240.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 22.439.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 14.812.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.023.150.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.803.474.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.803.474.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.563.553.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 2.877.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 464.730.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 464.730.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -51.268.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 259.684.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.758.751.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 872.513.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 8.826.624.000,00