FİNANS

batisoke cimento - bsoke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.090.157.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 43.002.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 387.770.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 104.001.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 283.769.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 7.127.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5.076.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.051.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 470.015.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 71.373.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 127.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 110.743.000,00
 • ARA TOPLAM 1.090.157.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.503.559.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 349.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 349.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 2.502.433.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 386.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.593.716.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.657.639.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 519.799.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 168.187.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 651.966.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 12.330.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 639.636.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 31.306.000,00
 • Diğer Borçlar 197.017.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 192.517.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.500.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 15.000.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 15.000.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 7.199.000,00
 • ARA TOPLAM 1.657.639.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.935.815.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.756.097.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 58.680.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 46.388.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 12.292.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 121.038.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.593.454.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 262.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 262.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 59.825.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 511.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 1.298.613.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 1.298.613.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -32.351.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.178.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.719.105.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -59.569.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.593.716.000,00

Kredi Hesaplama