FİNANS

batisoke cimento - bsoke - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.027.077.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.552.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 407.236.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 154.336.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 252.900.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 2.411.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 1.828.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 583.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 459.119.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.146.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 69.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 109.544.000,00
 • ARA TOPLAM 1.027.077.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.706.532.000,00
 • Finansal Yatırımlar 140.459.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 347.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 347.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 21.062.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.535.685.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 473.000,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 7.998.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.733.609.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.485.738.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 335.872.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 54.716.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 611.564.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 44.382.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 567.182.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.699.000,00
 • Diğer Borçlar 391.453.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 388.137.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 3.316.000,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.892.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.892.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.108.000,00
 • ARA TOPLAM 1.485.738.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.665.458.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.619.788.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 32.810.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 23.342.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 9.468.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 12.860.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 3.151.196.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -417.587.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -417.587.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 400.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 59.825.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 511.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 606.276.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 606.276.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -8.052.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 114.092.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 114.092.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 20.178.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.152.981.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -465.297.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.733.609.000,00

Kredi Hesaplama