bati cimento - btcim - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 603.748.310,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 132.373.421,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 204.407.354,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.407.354,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 6.914.680,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 6.914.680,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 161.516.556,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 18.687.009,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 416.116,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 68.403.174,00
 • ARA TOPLAM 592.718.310,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 11.030.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.906.898.027,00
 • Finansal Yatırımlar 10.000,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 783.733,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 783.733,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.675.383.573,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 142.243.347,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.406.573,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 70.745.103,00
 • Diğer Duran Varlıklar 8.560.647,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.510.646.337,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 996.220.789,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 442.446.720,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 264.558.246,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 245.002.709,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 245.002.709,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 8.996.265,00
 • Diğer Borçlar 2.468.732,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 2.468.732,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.827.695,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.509.966,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 302.607,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 302.607,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 13.107.849,00
 • ARA TOPLAM 996.220.789,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.197.775.975,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 1.113.389.838,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 52.873.216,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 41.791.107,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 11.082.109,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 31.512.921,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 2.193.996.764,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 316.649.573,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 328.131.353,00
 • Ödenmiş Sermaye 180.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 118.749.217,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) -33.042.438,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 414.213,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 331.217.349,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 331.217.349,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.906.625,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 44.789.051,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 29.698.299,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -343.547.273,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR -11.481.780,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.510.646.337,00

BATI CIMENTO Haberleri

Tümü
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.