FİNANS

can2 termik - cante - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 3.822.427.951,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 34.721.476,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 2.522.628.775,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 544.093.230,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.978.535.545,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 67.540.169,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 63.969.644,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.570.525,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 747.778.442,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.205.099,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 5.155.900,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 398.398.090,00
 • ARA TOPLAM 3.822.427.951,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 6.020.645.881,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 209.963,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 209.963,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 4.993.264.664,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.289.270,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 52.289.270,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 32.538.682,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 32.538.682,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 887.704.415,00
 • Diğer Duran Varlıklar 46.468.137,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 9.843.073.832,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.927.392.677,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 3.545.724,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 552.143.876,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 553.338.795,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 553.338.795,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 25.594.237,00
 • Diğer Borçlar 1.683.803.227,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.453.947.965,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 229.855.262,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 13.220.600,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 11.607.663,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.612.937,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 88.601.224,00
 • ARA TOPLAM 2.927.392.677,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 2.602.935.680,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 2.498.986.148,00
 • Banka Kredileri 2.494.474.260,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.511.888,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 59.023.541,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 5.139.659,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 4.933.692,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 205.967,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 13.916.860,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 25.869.472,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 5.530.328.357,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 4.312.745.475,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 4.312.745.475,00
 • Ödenmiş Sermaye 800.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -1.399.068,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 2.828.453.308,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 2.829.152.622,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -1.413.477.290,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -1.413.477.290,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 27.307.069,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 1.523.673.651,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 548.187.805,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 9.843.073.832,00

Kredi Hesaplama