coca cola icecek - ccola - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 6.188.276.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 2.608.782.000,00
 • Finansal Yatırımlar 436.522.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.230.571.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 242.346.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 988.225.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 29.270.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 29.270.000,00
 • Türev Araçlar 12.544.000,00
 • Stoklar 1.144.355.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 244.786.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 194.609.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 280.842.000,00
 • ARA TOPLAM 6.182.281.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 5.995.000,00
 • DURAN VARLIKLAR 10.729.251.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 39.620.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 39.620.000,00
 • Türev Araçlar 38.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 7.045.316.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.044.626.000,00
 • - Şerefiye 848.302.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.196.324.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 247.330.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 247.330.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 159.556.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 16.917.527.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.141.672.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 750.345.000,00
 • - Banka Kredileri 748.424.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 727.293.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 53.275.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 1.933.026.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 631.291.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.301.735.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 41.817.000,00
 • Diğer Borçlar 509.348.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 509.348.000,00
 • Türev Araçlar 20.717.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 31.169.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 69.205.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 69.205.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 58.244.000,00
 • ARA TOPLAM 4.141.164.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 508.000,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 5.366.581.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 4.279.366.000,00
 • Banka Kredileri 4.108.833.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 170.533.000,00
 • Ticari Borçlar 61.704.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 57.439.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.265.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 178.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 119.702.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 119.702.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 676.148.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 229.483.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 9.508.253.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 7.409.274.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.542.627.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 254.371.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -8.559.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 214.241.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.763.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.763.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.545.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 3.175.732.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 3.748.107.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -572.375.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 184.044.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.618.323.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 126.986.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 866.647.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 16.917.527.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.