coca cola icecek - ccola - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 8.314.980.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 4.610.164.000,00
 • Finansal Yatırımlar 222.113.000,00
 • Ticari Alacaklar 1.605.908.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 319.097.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 1.286.811.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 33.334.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 33.334.000,00
 • Türev Araçlar 27.480.000,00
 • Stoklar 1.094.085.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 296.150.000,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 208.029.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 217.717.000,00
 • ARA TOPLAM 8.314.980.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 12.434.829.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 48.157.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 48.157.000,00
 • Türev Araçlar 4.091.000,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 8.061.458.000,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 3.685.996.000,00
 • - Şerefiye 1.028.869.000,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 2.657.127.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 263.793.000,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 263.793.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 153.734.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 20.749.809.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 4.610.739.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 954.771.000,00
 • - Banka Kredileri 953.606.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 262.160.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 61.029.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 2.239.639.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 536.955.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 1.702.684.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 36.986.000,00
 • Diğer Borçlar 659.964.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 659.964.000,00
 • Türev Araçlar 64.373.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 193.225.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 118.944.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 118.944.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 80.677.000,00
 • ARA TOPLAM 4.610.739.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 6.402.944.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 5.164.856.000,00
 • Banka Kredileri 4.967.389.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 197.467.000,00
 • Ticari Borçlar 59.708.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 55.210.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 4.498.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 136.740.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 136.740.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 838.701.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 202.939.000,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 11.013.683.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 9.736.126.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 8.586.710.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 254.371.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları -8.559.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 214.241.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -17.763.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -17.763.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -27.545.000,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 4.190.306.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 5.061.043.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -870.737.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 206.683.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 2.356.575.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 1.395.604.000,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 1.149.416.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 20.749.809.000,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.