FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

coca cola icecek - ccola - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 57.833.826.000,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.781.396.000,00
 • Finansal Yatırımlar 484.077.000,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 17.382.850.000,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.143.117.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 16.239.733.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 160.209.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 160.209.000,00
 • Türev Araçlar 194.163.000,00
 • Stoklar 14.270.621.000,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.815.497.000,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 703.729.000,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.041.284.000,00
 • ARA TOPLAM 57.833.826.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 73.802.816.000,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 155.482.000,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 155.482.000,00
 • Türev Araçlar 44.445.000,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 43.890.797.000,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 0,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 26.924.948.000,00
 • - Şerefiye 5.417.437.000,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 21.507.511.000,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 1.145.933.000,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 1.145.933.000,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 1.070.761.000,00
 • Diğer Duran Varlıklar 15.368.000,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 131.636.642.000,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 54.908.546.000,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.569.226.000,00
 • - Banka Kredileri 9.569.226.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.098.710.000,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 220.445.000,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 24.016.504.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 10.938.672.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 13.077.832.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 641.018.000,00
 • Diğer Borçlar 6.289.495.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 253.440.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 6.036.055.000,00
 • Türev Araçlar 222.767.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 234.350.000,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.298.180.000,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.387.215.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 370.327.000,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.016.888.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 151.081.000,00
 • ARA TOPLAM 54.908.546.000,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 25.640.796.000,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 20.398.238.000,00
 • Banka Kredileri 19.926.416.000,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 471.822.000,00
 • Ticari Borçlar 3.474.000,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 3.474.000,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 5.946.000,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 37.136.000,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 786.686.000,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 786.686.000,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 4.409.316.000,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 80.549.342.000,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 51.087.300.000,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 44.424.792.000,00
 • Ödenmiş Sermaye 254.371.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 3.710.396.000,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 3.131.953.000,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -439.579.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -439.579.000,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -439.579.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -12.655.816.000,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 14.116.028.000,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları -26.771.844.000,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 2.348.707.000,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 45.358.886.000,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 2.715.874.000,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 6.662.508.000,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 131.636.642.000,00