FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

celik halat - celha - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 896.160.496,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 30.027.905,00
 • Finansal Yatırımlar 69.408,00
 • Ticari Alacaklar 212.786.134,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 212.786.134,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 18.955.302,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 18.955.302,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 420.391.400,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 137.157.785,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 759.985,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 76.012.577,00
 • ARA TOPLAM 896.160.496,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 291.745.168,00
 • Finansal Yatırımlar 20.087,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 240.523.943,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 24.640.383,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 20.551.350,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 0,00
 • Diğer Duran Varlıklar 493.778,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.187.905.664,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.166.903.633,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 619.239.790,00
 • - Banka Kredileri 614.196.141,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 631.885,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 631.885,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 202.336.125,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 202.336.125,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 4.662.580,00
 • Diğer Borçlar 325.650.000,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 325.650.000,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.055.275,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 579.766,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.475.509,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.426.729,00
 • ARA TOPLAM 1.166.903.633,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.100.469,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 58.053,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 58.053,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 33.585.512,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 33.585.512,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 2.456.904,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 1.203.004.102,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R -15.098.438,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR -15.098.438,00
 • Ödenmiş Sermaye 41.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.642.368,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 359.793,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -38.382.188,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -38.382.188,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -38.382.188,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 601.025,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 601.025,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.613.361,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.820.936,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -45.253.733,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.187.905.664,00