FİNANS

celik halat - celha - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 579.536.042,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 48.426.144,00
 • Finansal Yatırımlar 69.408,00
 • Ticari Alacaklar 204.418.364,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 204.418.364,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 17.574.685,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 17.574.685,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 278.920.200,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 13.810.099,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 7.384.743,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 8.932.399,00
 • ARA TOPLAM 579.536.042,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 167.910.561,00
 • Finansal Yatırımlar 20.087,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 126.483.880,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 22.503.072,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 932.260,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 9.994.963,00
 • Diğer Duran Varlıklar 396.636,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 747.446.603,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 698.255.274,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 268.120.976,00
 • - Banka Kredileri 260.859.893,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 8.455.810,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 1.178.393,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 264.799.972,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 264.799.972,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 30.531.975,00
 • Diğer Borçlar 104.722.068,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 104.722.068,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 18.340.968,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 2.080.175,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.130.775,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 949.400,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 1.203.330,00
 • ARA TOPLAM 698.255.274,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 42.792.173,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 3.896.524,00
 • Banka Kredileri 3.766.180,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 130.344,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 38.895.649,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 38.895.649,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 741.047.447,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 6.399.156,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 6.399.156,00
 • Ödenmiş Sermaye 41.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.642.368,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 359.793,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -40.965.755,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -40.621.381,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -40.621.381,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -344.374,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.613.361,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 12.820.936,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -20.571.547,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 747.446.603,00

Kredi Hesaplama