FİNANS

celik halat - celha - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 521.089.503,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 92.200.653,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 217.915.990,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 217.915.990,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 8.039.675,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 8.039.675,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 191.935.546,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 8.178.100,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 2.819.539,00
 • ARA TOPLAM 521.089.503,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 116.633.448,00
 • Finansal Yatırımlar 20.087,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 26.648,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 26.648,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 82.595.504,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.783.829,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 11.226.716,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 3.163.698,00
 • Diğer Duran Varlıklar 913.027,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 637.722.951,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 533.649.357,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 267.103.132,00
 • - Banka Kredileri 267.103.132,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 11.218.467,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4.628.427,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 222.957.768,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 222.957.768,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.807.206,00
 • Diğer Borçlar 5.503.033,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 3.991.078,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 1.511.955,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 17.755.304,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 3.833.503,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.476.888,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 1.110.668,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 366.220,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 994.056,00
 • ARA TOPLAM 533.649.357,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 32.893.442,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 10.147.747,00
 • Banka Kredileri 9.823.358,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 324.389,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 93.432,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 22.652.263,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 22.652.263,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 566.542.799,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 71.180.152,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 71.180.152,00
 • Ödenmiş Sermaye 41.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.642.368,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 359.793,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -11.493.778,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -11.493.778,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -11.493.778,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -871.580,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -871.580,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 4.613.361,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 3.695.906,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 24.734.082,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 637.722.951,00

Kredi Hesaplama