celik halat - celha - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 177.706.999,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 18.769.221,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 79.160.311,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 45.676,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 79.114.635,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 1.782.790,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.782.790,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 66.328.658,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.489.121,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 9.176.898,00
 • ARA TOPLAM 177.706.999,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 74.786.194,00
 • Finansal Yatırımlar 20.087,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 59.971.047,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.419.795,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 4.526.206,00
 • Diğer Duran Varlıklar 619.130,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 252.493.193,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 221.566.344,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 121.844.479,00
 • - Banka Kredileri 121.844.479,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 955.112,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 844.688,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 95.485.692,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 95.485.692,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 1.147.351,00
 • Diğer Borçlar 1.026.351,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 1.026.351,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 217.916,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 480.074,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 379.074,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 101.000,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 409.369,00
 • ARA TOPLAM 221.566.344,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 11.997.338,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 444.381,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 11.552.957,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 11.552.957,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 233.563.682,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 18.929.511,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 18.929.511,00
 • Ödenmiş Sermaye 16.500.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 8.642.368,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.504.130,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -5.504.130,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -5.504.130,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -430.622,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları -430.622,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.906.090,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 9.973.655,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -14.157.850,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 252.493.193,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.