FİNANS

cemas dokum - cemas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 734.482.267,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 467.960.525,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 159.922.272,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 8.572,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 159.913.700,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 9.956.452,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 8.871.687,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 1.084.765,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 77.290.150,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 15.698.524,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 185.644,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 3.468.700,00
 • ARA TOPLAM 734.482.267,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 619.640.885,00
 • Finansal Yatırımlar 146.373.522,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 777.505,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.951.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.951.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 78.124.707,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.157.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 311.460.890,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 46.016,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 36.648.778,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 29.878.014,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.354.123.152,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 103.912.235,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 78.446.502,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 4.750.967,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 73.695.535,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 7.543.270,00
 • Diğer Borçlar 5.005.923,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.001.797,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.126,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.613.366,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 485.476,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.242.977,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.242.977,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 2.574.721,00
 • ARA TOPLAM 103.912.235,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 26.506.680,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 26.506.680,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 26.506.680,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 130.418.915,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.223.704.237,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.203.441.716,00
 • Ödenmiş Sermaye 791.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) -21.831.692,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.792.008,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 46.160.455,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 35.005.184,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -12.042.283,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 21.886.218,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 2.312.119,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 19.574.099,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 57.599,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 242.259.489,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 110.117.639,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 20.262.521,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.354.123.152,00

Kredi Hesaplama