FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

cemas dokum - cemas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.123.786.665,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 310.531.280,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • - Gerçeğe Uygun Değeri Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar 0,00
 • - Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar 0,00
 • Ticari Alacaklar 486.867.278,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 1.461,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 486.865.817,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 41.393.082,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 24.917.413,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 16.475.669,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 231.177.231,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 46.081.467,00
 • İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 85.794,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 7.650.533,00
 • ARA TOPLAM 1.123.786.665,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 2.623.424.529,00
 • Finansal Yatırımlar 425.331.874,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 22.782.658,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 22.782.324,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 260.084.936,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 190.021.821,00
 • Maddi Duran Varlıklar 1.543.650.829,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 1.543.650.829,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.401.905,00
 • - Şerefiye 0,00
 • -Bilgisayar Yazılımları 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 12.401.905,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 2.997.801,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 2.997.801,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 166.152.705,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 3.747.211.194,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 373.250.889,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 64.358.977,00
 • - Banka Kredileri 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • - Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 209.355.295,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 7.455.057,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 201.900.238,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 42.978.550,00
 • Diğer Borçlar 23.081.246,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 23.077.120,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.126,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 7.420.595,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 854.074,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 18.208.241,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 5.626.429,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 12.581.812,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 6.993.911,00
 • ARA TOPLAM 373.250.889,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 36.168.853,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 11.154.381,00
 • Banka Kredileri 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 25.014.472,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 25.014.472,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 409.419.742,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 3.337.791.452,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 3.221.203.071,00
 • Ödenmiş Sermaye 791.000.000,00
 • Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi (-) 0,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 4.073.971.284,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 59.922.000,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 141.706.414,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 237.486.746,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 231.861.694,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) 41.020.286,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 89.536.403,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 96.475.308,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 36.784.339,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları -1.836.587.349,00
 • Net Dönem Karı/Zararı -252.772.766,00
 • Diğer Yedekler 0,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 116.588.381,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 3.747.211.194,00