FİNANS

cemas dokum - cemas - Bilanço

 • VARLIKLAR 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 1.182.237.273,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 533.675.436,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 351.553.193,00
 • İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 140,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 351.553.053,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 21.936.472,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 17.399.717,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 4.536.755,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 235.067.173,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 33.027.307,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 1.157.427,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.820.265,00
 • ARA TOPLAM 1.182.237.273,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 1.165.086.959,00
 • Finansal Yatırımlar 110.488.408,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 777.505,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.951.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.951.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 184.995.748,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 77.556.000,00
 • Maddi Duran Varlıklar 616.350.262,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 616.350.262,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.732.142,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.732.142,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 14.926.222,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 14.926.222,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 138.086.719,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 2.347.324.232,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 268.594.762,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 467.572,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 194.711.966,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 17.693.965,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 177.018.001,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 33.966.072,00
 • Diğer Borçlar 5.008.929,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.003.677,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 5.252,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 5.852.228,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 730.132,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 4.181.393,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 262.581,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.918.812,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 23.676.470,00
 • ARA TOPLAM 268.594.762,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 17.026.065,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 946.801,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 16.079.264,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 16.079.264,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 285.620.827,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 2.061.703.405,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 2.028.503.274,00
 • Ödenmiş Sermaye 791.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.792.008,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 123.378.013,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 105.558.735,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -26.729.694,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 96.211.506,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 33.133.106,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 63.078.400,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12.714.900,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 723.973.890,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 289.264.649,00
 • Diğer Yedekler -21.831.692,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 33.200.131,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 2.347.324.232,00

Kredi Hesaplama