FİNANS

cemas dokum - cemas - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 852.320.508,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 479.829.560,00
 • Finansal Yatırımlar 0,00
 • Ticari Alacaklar 219.110.172,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 3.456,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 219.106.716,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.927.127,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 11.330.235,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 2.596.892,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 108.955.054,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 25.219.352,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 3.811,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 5.275.432,00
 • ARA TOPLAM 852.320.508,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 665.612.490,00
 • Finansal Yatırımlar 77.305.411,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 777.505,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 13.951.458,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 13.951.124,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 334,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 83.858.260,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 3.157.500,00
 • Maddi Duran Varlıklar 405.151.498,00
 • Diğer Maddi Duran Varlıklar 405.151.498,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.719.271,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 6.719.271,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 40.353.808,00
 • - İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 18.948.418,00
 • İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler 21.405.390,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 35.115.284,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 1.517.932.998,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 140.440.127,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 109.263.313,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 8.201.673,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 101.061.640,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 9.031.900,00
 • Diğer Borçlar 5.012.158,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5.008.032,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 4.126,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 6.380.196,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 1.707.382,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 3.372.953,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 3.372.953,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 5.672.225,00
 • ARA TOPLAM 140.440.127,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 34.924.485,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 34.924.485,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 34.924.485,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 175.364.612,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 1.342.568.386,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 1.323.642.523,00
 • Ödenmiş Sermaye 791.000.000,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 13.792.008,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 38.725.907,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 27.985.412,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -19.062.055,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -5.838.163,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı gelirlerden kar/zarar sınıflandırılacak paylar 2.639.288,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 13.354.241,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 0,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 242.259.489,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 243.645.683,00
 • Diğer Yedekler 57.599,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 18.925.863,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 1.517.932.998,00

Kredi Hesaplama