cemtas - cemts - Bilanço

 • V A R L I K L A R 0,00
 • DÖNEN VARLIKLAR 398.286.276,00
 • Nakit ve Nakit Benzerleri 99.837.599,00
 • Finansal Yatırımlar 25.913.721,00
 • Ticari Alacaklar 127.081.058,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 127.081.058,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 196.421,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 196.421,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Stoklar 133.397.088,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 4.965.161,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar 0,00
 • Diğer Dönen Varlıklar 6.895.228,00
 • ARA TOPLAM 398.286.276,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar 0,00
 • DURAN VARLIKLAR 166.235.262,00
 • Finansal Yatırımlar 9.874.431,00
 • - Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar 9.874.431,00
 • Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar 0,00
 • Diğer Alacaklar 360,00
 • - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 360,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0,00
 • Canlı Varlıklar 0,00
 • Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0,00
 • Maddi Duran Varlıklar 146.437.691,00
 • Maddi Olmayan Duran Varlıklar 4.257.629,00
 • - Şerefiye 0,00
 • - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar 13.261,00
 • Peşin Ödenmiş Giderler 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Varlığı 5.665.151,00
 • Diğer Duran Varlıklar 0,00
 • TOPLAM VARLIKLAR 564.521.538,00
 • K A Y N A K L A R 0,00
 • KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 80.084.118,00
 • Kısa Vadeli Borçlanmalar 19.003.317,00
 • - Banka Kredileri 19.003.317,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 30.947.876,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 24.746,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 30.923.130,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 2.909.283,00
 • Diğer Borçlar 17.819.980,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 17.819.980,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 4.067.702,00
 • Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 114.315,00
 • Kısa Vadeli Karşılıklar 1.482.872,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 0,00
 • - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.482.872,00
 • Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 3.738.773,00
 • ARA TOPLAM 80.084.118,00
 • Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler 0,00
 • UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 15.533.570,00
 • Uzun Vadeli Borçlanmalar 0,00
 • Diğer Finansal Yükümlülükler 0,00
 • Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 0,00
 • Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar 0,00
 • - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 0,00
 • Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 0,00
 • Türev Araçlar 0,00
 • Devlet Teşvik ve Yardımları 0,00
 • Ertelenmiş Gelirler 0,00
 • Uzun Vadeli Karşılıklar 15.533.570,00
 • - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar 15.533.570,00
 • - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar 0,00
 • Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar 0,00
 • Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 0,00
 • Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler 0,00
 • TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER 95.617.688,00
 • Ö Z K A Y N A K L A R 468.903.850,00
 • ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR 468.903.850,00
 • Ödenmiş Sermaye 100.975.680,00
 • Sermaye Düzeltme Farkları 0,00
 • Geri Alınmış Paylar (-) 0,00
 • Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) 0,00
 • Paylara İlişkin Primler/İskontolar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler -7.686.608,00
 • - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları -7.686.608,00
 • - Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kazanç/(kayıpları) -7.724.489,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler 0,00
 • - Yabancı Para Çevirim Farkları 0,00
 • - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları 0,00
 • - Diğer Kazanç/Kayıplar 0,00
 • Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 29.272.804,00
 • Geçmiş Yıllar Karları/Zararları 330.827.137,00
 • Net Dönem Karı/Zararı 15.514.837,00
 • KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR 0,00
 • TOPLAM KAYNAKLAR 564.521.538,00
Finansal datalar forex tarafından sağlanmaktadır.